Thành lập Hội công chứng viên
Tên thủ tục:
Thành lập Hội công chứng viên
Mã thủ tục:
1.003118
Số quyết định:
Lĩnh vực:
Công chứng
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao
Đề án thành lập Hội công chứng viên 1 0
Tờ trình Đề án 1 0
Báo cáo thẩm định Đề án 1 0
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Sở Tư pháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
Kết quả thực hiện:
Quyết định cho phép thành lập, văn bản từ chối cho phép thành lập Hội công chứng viên
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
53/2014/QH13 Luật công chứng 2014-06-20
29/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng 2015-03-15
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không có yêu cầu
Từ khóa:
Mô tả: