Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
Tên thủ tục:
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
Mã thủ tục:
2.000743
Số quyết định:
Lĩnh vực:
Công chứng
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự

- Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng nộp hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng công chứng đăng ký hoạt động;
- Sở Tư pháp xem xét, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Nộp qua bưu chính công ích 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao
Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo Mẫu TP
-CC
-10 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT
-BTP
1 0
Quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng 1 0
Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng 1 0
Giấy đăng ký hành nghề của các công chứng viên 1 0
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Sở Tư pháp
Kết quả thực hiện:
Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng đã được cấp lại theo Mẫu TP-CC-18 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
53/2014/QH13 Luật công chứng 2014-06-20
257/2016/TT-BTC Thông tư 257/2016/TT-BTC 2016-11-11
29/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng 2015-03-15
01/2021/TT-BTP Thông tư 01/2021/TT-BTP 2021-02-03
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không có yêu cầu
Từ khóa:
Mô tả: