Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
Tên thủ tục:
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
Mã thủ tục:
2.000758
Số quyết định:
Lĩnh vực:
Công chứng
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép sáp nhập, Văn phòng công chứng nhận sáp nhập phải thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 24 của Luật công chứng
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Nộp qua bưu chính công ích 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao
Quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng theo Mẫu TP
-CC
-16 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT
-BTP hoặc văn bản từ chối cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng
1 0
Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo Mẫu TP
-CC
-10 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT
-BTP
1 0
Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập 1 0
Giấy đăng ký hành nghề của các công chứng viên đang hành nghề tại các Văn phòng công chứng bị sáp nhập 1 0
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Sở Tư pháp
Kết quả thực hiện:
Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập đã được thay đổi
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
53/2014/QH13 Luật công chứng 2014-06-20
257/2016/TT-BTC Thông tư 257/2016/TT-BTC 2016-11-11
29/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng 2015-03-15
01/2021/TT-BTP Thông tư 01/2021/TT-BTP 2021-02-03
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép sáp nhập, Văn phòng công chứng nhận sáp nhập phải thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 24 của Luật Công chứng.
Từ khóa:
Mô tả: