Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam)
Tên thủ tục:
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam)
Mã thủ tục:
2.000512
Số quyết định:
Lĩnh vực:
Lý lịch tư pháp
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Bộ Tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
Kết quả thực hiện:
Phiếu Lý lịch tư pháp số 2
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
28/2009/QH12 Luật 28/2009/QH12 2009-06-17
111/2010/NĐ-CP Nghị định 111/2010/NĐ-CP 2010-11-23
13/2011/TT-BTP Thông tư 13/2011/TT-BTP 2011-06-27
04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP 2012-05-10
16/2013/TT-BTP Thông tư 16/2013/TT-BTP 2013-11-11
244/2016/TT-BTC Thông tư 244/2016/TT-BTC 2016-11-11
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không có yêu cầu
Từ khóa:
Mô tả: