Thanh Hóa: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

26/06/2020
Thanh Hóa: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
Sáng 25/6/2020, Sở Tư pháp Thanh Hóa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020.Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở, cán bộ, công chức, viên chức và đại diện lãnh đạo các Phòng Tư pháp cấp huyện và các tập thể, cá nhân tiên tiến. Đến dự Hội nghị có đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh; Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.
Giai đoạn 2015 – 2020, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã chú trọng triển khai các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động; đồng thời, hằng năm đều xây dựng các kế hoạch, chương trình, triển khai phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua được phát động có trọng tâm, trọng điểm và thu được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.
Trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản, Sở đã tham gia thẩm định 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình HĐND, UBND tỉnh ban hành; phối hợp với văn phòng UBND tỉnh tự kiểm tra 5.356 văn bản; kiểm tra theo thẩm quyền 3.148.000 văn bản của HĐND, UBND cấp huyện; tổ chức 15 hội nghị hỗ trợ pháp lý và giải đáp hơn 400 khó khăn, vướng mắc về pháp lý cho doanh nghiệp.
Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch ngày càng đi vào nền nếp, tăng cường thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động; 100% các xã, phường, thị trấn đã ứng dụng phần mềm hộ tịch điện tử. Sở cũng đã thực hiện kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại 27/27 đơn vị cấp huyện và 80 đơn vị cấp xã...
Với nhiều thành tích nổi bật, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2016); Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua xuất sắc (năm 2017); 1 công chức được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân đã được Bộ Tư Pháp, Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc Sở Tư pháp tặng bằng khen, giấy khen.
Tại Hội nghị, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025; đồng thời, trao giấy khen cho 11 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
VP