Đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

24/06/2020
Đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V
Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp Báo cáo tình hình triển khai các hoạt động hướng tới tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V diễn ra chiều qua (24/6).
Báo cáo tình hình triển khai các hoạt động của Tiểu ban Tổ chức, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng Bộ cho biết, Văn phòng đang xây dựng dự thảo Kế hoạch truyền thông đối với các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V. Báo Pháp luật Việt Nam và Cục Công nghệ thông tin đã xây dựng mở chuyên trang trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để kịp thời đăng tải các tin, bài, hình ảnh về truyền thống ngành Tư pháp. Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch số 05 KH/ĐTN về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam”. Văn phòng cũng đang phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch tổ chức Tọa đàm “Bộ Tư pháp Việt Nam 75 năm xây dựng và trưởng thành”. Ngoài ra, một số hoạt động như: Xây dựng kịch bản phim tài liệu; Tổ chức Gặp mặt thân mật nhân dịp Ngày truyền thống của Ngành; Hoạt động thể thao, văn nghệ… đang được Tiểu ban Tổ chức phối hợp với Tiểu ban nội dung, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.
Thông tin về tình hình triển khai của Tiểu ban nội dung, Vụ Thi đua - Khen thưởng cho biết: Vụ đã chỉnh lý, hoàn thiện trình ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (Quyết định số 1380/QĐ-BTP ngày 10/6/2020 của Trưởng Ban chỉ đạo); tham mưu ban hành Công văn về hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc pháp chế bộ, ban ngành giai đoại 2015-2020.. . Vụ cũng đã báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Ban cán sự Đảng cho ý kiến đối với đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước của 32 tập thể, cá nhân khối các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ, ngành Tư pháp.
Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị các Tiểu ban tiếp tục kiểm tra, rà soát kế hoạch triển khai nhiệm vụ do mình phụ trách. Các đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp nhanh chóng, chủ động đẩy mạnh tiến độ thực hiện các hoạt động đã được phân công theo Kế hoạch. Cùng với đó, Thứ trưởng yêu cầu từng thành viên Ban chỉ đạo và hai Tiểu ban phụ trách cần tiếp tục cập nhật các nội dung liên quan, khi có khó khăn, vướng mắc phát sinh cần trao đổi, chia sẻ để xây dựng Báo cáo đầy đủ trình ý kiến Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo thực hiện.
Ngọc Dung - Trung tâm Thông tin