Họp với các Bộ, ngành về dự thảo Quyết định phân công cơ quan CTST các dự án luật, nghị quyết

23/06/2020
Họp với các Bộ, ngành về dự thảo Quyết định phân công cơ quan CTST các dự án luật, nghị quyết
Sáng 23/6, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã có buổi làm việc với các Bộ, ngành về dự thảo Quyết định phân công cơ quan cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, nghị quyết và văn bản quy định chi tiết thi hành.
Để kịp thời ban hành văn bản quy định chi tiết các nội dung được giao trong 17 luật, nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, xây dựng dự thảo: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh của Chương trình xây dựng luật pháp năm 2021và điều chỉnh Chương trình năm 2020; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan soạn thảo văn bản quy định chi tiết (dự thảo Quyết định). Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự cuộc họp đã thảo luận, cho ý kiến, thống nhất nội dung của dự thảo.
 

Về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh của Chương trình xây dựng luật pháp năm 2021và điều chỉnh Chương trình năm 2020, phần lớn các ý kiến nhất trí với dự thảo, tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến khác. Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị lùi thời hạn trình Chính phủ Luật Thi đua, khen thưởng vào tháng 5/2021 vì đã có văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hoặc Bộ Y Tế đề nghị trình lại Chính phủ dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 106/2020/QH14 về Chương trình năm 2021, điều chỉnh chương trình năm 2020, dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) chưa được đưa vào Chương trình năm 2020, bên cạnh đó dự án Luật cũng đã được thẩm tra sơ bộ, do đó Bộ Tư pháp dự kiến sẽ không phân công đối với dự án Luật, Bộ Y Tế chủ động trong việc chỉnh lý, báo cáo Chính phủ để trình UBTVQH vào thời điểm thích hợp. Về xây dựng Quyết định phân công cơ quan soạn thảo văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Bộ Tư pháp đã chủ động rà soát các nội dung được luật, nghị quyết giao quy định chi tiết. Trên cơ sở rà soát các luật, nghị quyết dự kiến giao quy định chi tiết 94 nội dung. Về phía các Bộ, đến nay đã có 3 Bộ đề xuất xây dựng văn bản quy định chi tiết đối với 4 luật, còn lại 12 luật, nghị quyết các bộ chưa có đề xuất. Ngoài ra, có 02 luật không do Chính phủ trình có nội dung giao cho Chính phủ, các bộ, ngành quy định chi tiết.
 

Trên cơ sở ý kiến của đại diện các Bộ, ngành, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị đơn vị chuyên môn tổng hợp đầy đủ ý kiến sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Thứ trưởng cũng đề nghị các bộ, ngành rà soát kỹ để bảo đảm tính chính xác trong các văn bản cũng như lưu ý thời gian để gửi về Bộ Tư pháp.
Về dự kiến phân công cơ quan chủ trì xây dựng luật, pháp lệnh cũng như thời hạn trình Chính phủ, Thứ trưởng đề nghị các Bộ, ngành phải phân bổ thời gian hợp lý để tránh dồn việc vào cùng một thời điểm.
Riêng đối với dự thảo quy định chi tiết phải được ban hành đồng thời với thời điểm có hiệu lực của luật. Đối với một số luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, nếu phải xây dựng theo thủ tục rút gọn thì phải thông báo để Bộ Tư pháp tổng hợp gửi Chính phủ. Tuy nhiên vẫn phải nhanh chóng lấy ý kiến của các bộ, ngành khác để sớm hoàn thiện.
Thứ trưởng cũng lưu ý, phải quán triệt sâu, sát, xây dựng văn bản pháp luật cố gắng lồng ghép, tính toán kỹ và khoa học để giảm tối đa số lượng văn bản quy định chi tiết.
An Như - Trung tâm thông tin