Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại tỉnh Bắc Kạn

24/06/2020
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác thi hành pháp luật  về xử lý VPHC tại tỉnh Bắc Kạn
Thực hiện Quyết định số 955/QĐ-BTP ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2020, Quyết định số 1281/QĐ-BTP và Quyết định số 1282/QĐ-BTP BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 tại Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn và UBND thành phố Hải Phòng, ngày 19/6/2020, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại tỉnh Bắc Kạn. Hoạt động kiểm tra được tiến hành trong bối cảnh ngày Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 31/3/2020. Đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên quy định cụ thể các vấn đề công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch cho công tác kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
       Căn cứ vào quy định của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, thành phần Đoàn kiểm tra liên ngành do Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn, bao gồm đại diện Bộ Công an, Lãnh đạo và cán bộ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Thanh tra Bộ Tư pháp. Chủ trì buổi làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành gồm có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, các đồng chí là đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành thuộc tỉnh (Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm …) và các đồng chí Lãnh đạo UBND cấp huyện (UBND thành phố Bắc Kạn, UBND huyện Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn,…). 
         
       Tại buổi làm việc vào buổi chiều ngày 19/6/2020, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh - Trưởng đoàn kiểm tra đã nhấn mạnh về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Mục đích của việc kiểm tra nhằm (i) nắm bắt đầy đủ, xác thực tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; (ii) làm rõ những ưu, nhược điểm, khó khăn, vướng mắc trong nội dung các quy định pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đồng thời tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập; (iii) tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; (iv) phát hiện các quy định chưa thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; (v) qua đó, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh Bắc Kạn với Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan về những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.
       Sau khi nghe đồng chí Trần Đăng Khoa – Phó Giám đốc Sở Tư pháp thay mặt UBND tỉnh Bắc Kạn báo cáo về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Đoàn kiểm tra đã có những nhận xét, đánh giá, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Bắc Kạn làm rõ hơn một số nội dung trong Báo cáo như: Công tác chỉ đạo, điều hành; việc xây dựng và tiến độ, kết quả triển khai kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; cung cấp các số liệu cụ thể về khiếu nại, khởi kiện về xử lý vi phạm hành chính; những khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại địa phương và chủ trương, chính sách của tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới, công tác thi hành pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và một số vấn đề khác liên quan đến công tác áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
         
       Kết luận tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh - Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc chuẩn bị về hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra cũng như sự có mặt, tham gia đầy đủ của các thành viên dự họp theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, đánh giá công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã được Lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng. Mặc dù vậy, kết quả thực hiện công tác này trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cho thấy vẫn còn một số hạn chế nhất định, cần tiếp tục triển khai thực hiện một số hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả trong thực tiễn. Để đẩy mạnh hiệu quả công tác này trong thời gian tới, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành và tiếp tục triển khai hoạt động này sát sao và sâu rộng hơn. Đoàn Kiểm tra cũng đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh Bắc Kạn và sẽ tổng hợp để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
       
       Phát biểu tại buổi kiểm tra, thay mặt UBND tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu cảm ơn Đoàn kiểm tra, đồng thời nhấn mạnh sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra để tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới.
       Trước đó, Đoàn kiểm tra đã dành thời gian ½ ngày làm việc (buổi sáng ngày 19/6/2020) tiến hành kiểm tra trực tiếp (xác suất) các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh và các chức danh có thẩm quyền xử phạt thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.  Kết quả kiểm tra cho thấy, về cơ bản, việc lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định pháp luật, tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót trong thực hiện trình tự, thủ tục xử phạt, lập hồ sơ, áp dụng pháp luật xử phạt vi phạm hành chính đối với các vụ việc vi phạm hành chính cụ thể…, cần nghiêm túc và kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm./.
Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.