Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025

01/06/2020
Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 29/5, Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 để nhìn nhận, đánh giá, tổng kết công tác thi đua - khen thưởng và vinh danh tập thể, cá nhân đạt thành tích công tác trong giai đoạn 2016 - 2020, đề ra nhiệm vụ, giải pháp của giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, đồng chí Trần Mạnh Đạt, Phó Giám đốc kiêm Tổng biên tập và toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị.
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Uông Ngọc Yến, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Nhà xuất bản Tư pháp cho biết, giai đoạn 2015 - 2020, công tác thi đua, khen thưởng của Nhà xuất bản Tư pháp đã được triển khai kịp thời, thiết thực, hiệu quả, đúng người, đúng thành tích. Nội dung thi đua, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua từng bước được đổi mới, đi vào thực chất, gắn với tính chất của đơn vị vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa thực hiện hoạt động sản xuất - kinh doanh, qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tham gia, hưởng ứng và phát huy hiệu quả các mặt công tác của đơn vị; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tạo được lòng tin của công chức, viên chức, người lao động đối với công tác thi đua, khen thưởng; nhiều cá nhân, tập thể đã không ngừng nỗ lực cố gắng, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những ưu điểm, kết quả tích cực, công tác thi đua khen thưởng của Nhà xuất bản Tư pháp trong 05 năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong giai đoạn 2021 - 2025.
Với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế của công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, thảo luận về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ về công tác thi đua -  khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng như đa dạng hóa hình thức thi đua, tăng tính chủ động của đơn vị trong việc phát động phong trào thi đua phù hợp đặc thù hoạt động của Nhà xuất bản; gắn tỷ lệ, tiêu chí thi đua theo từng nhóm vị trí công tác có sự tương đồng; trả lương theo vị trí việc làm và hiệu quả công tác, gắn chặt công tác thi đua với công tác cán bộ, thực hiện các chế độ chính sách khác…
Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp đã biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của các cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 -2020 của đơn vị. Đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Giám đốc nhấn mạnh Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 -2025 có ý nghĩa quan trọng, vừa là dịp để Nhà xuất bản Tư pháp đánh giá lại kết quả thi đua giai đoạn 2015 - 2020, rút ra những bài học kinh nghiệm, vừa thảo luận, thống nhất đề ra giải pháp, cách thức thiết thực để thực hiện hiệu quả công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025.      Trong thời gian tới, Ban Lãnh đạo, cấp ủy Nhà xuất bản Tư pháp tiếp tục chỉ đạo Hội đồng thi đua - khen thưởng Nhà xuất bản Tư pháp không ngừng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị, gắn công tác thi đua khen thưởng với vị trí việc làm, với công tác cán bộ, chế độ lương thưởng, bảo đảm cạnh tranh, khách quan, công bằng…
Tại Hội nghị, Lãnh đạo Nhà xuất bản Tư pháp đã trao tặng Giấy khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 cho 02 tập thể và 01 cá nhân; trao tặng Giấy khen của Giám đốc cho 07 tập thể và cá nhân vì đã có thành tích công tác trong giai đoạn 2015 - 2020; bầu tập thể Nhà xuất bản Tư pháp là điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015 - 2020 và bầu 01 đại biểu đại diện cho đơn vị dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.
Nhân dịp này, Chi ủy, Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản cũng đã công bố và trao Quyết định tuyển dụng viên chức đối với vị trí phát hành, quản lý phát hành, văn thư, thủ kho và kế hoạch - chế bản để góp phần kiện toàn, nâng cao chất lượng của đội ngũ viên chức, người lao động theo đúng Đề án vị trí việc làm đã được Bộ phê duyệt và yêu cầu thực tiễn hiện nay của Nhà xuất bản Tư pháp./.
Tổ Quản lý Website Nhà xuất bản Tư pháp