Công dân có chỗ ở hợp pháp trên 1 năm tại thành phố được đăng ký thường trú

19/12/2006
Theo Luật Cư trú (số 81/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007 quy định, thì công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào sẽ được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

Riêng công dân có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc trung ương từ một năm trở lên thì được đăng ký thường trú tại thành phố đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản; Hoặc được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu là trường hợp vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con; Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về ở với anh, chị, em ruột; Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp.

Trường hợp người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp thì trong thời hạn 24 tháng (kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp) mới có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.

Luật Cư trú cũng quy định rõ, trong 15 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ), cơ quan có thẩm quyền phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

(Theo Thanh niên)