Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ 3 Ban chỉ đạo xây dựng Đề án nhà nước pháp quyền

01/06/2022
Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ 3 Ban chỉ đạo xây dựng Đề án nhà nước pháp quyền
Chiều 31/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo.

Cùng dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Cùng dự còn có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành; tổ biên tập.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả triển khai các kết luận sau phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo và nội dung của 15 vấn đề cốt lõi, quan trọng của Đề án. Các đại biểu tham dự cũng đã tập trung thảo luận về một số vấn đề trong dự thảo Đề án; đề xuất bổ sung, chỉnh sửa, phân tích, làm rõ hơn một số nội dung; cho ý kiến về bố cục, nội dung dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Trung ương để nhằm hoàn thiện dự thảo đạt chất lượng cao.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Tổ biên tập và Ban Nội chính Trung ương, đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học trong hơn một tháng qua để trình Ban chỉ đạo.

Chủ tịch nước cũng ghi nhận các ý kiến phát biểu thảo luận thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, có chất lượng tại phiên họp và nhận định Dự thảo Đề án đã thể hiện rõ nét, nhất quán tinh thần mà Ban Chỉ đạo đã quán triệt, đó là việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững định hướng XHCN và nhằm bảo đảm thực hiện dân chủ XHCN ngày càng tốt hơn. Bộ máy Nhà nước là bộ máy kiên quyết chống tham nhũng, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm chính quyền các cấp. Điều này thể hiện trong quan điểm và nhiệm vụ, giải pháp ở cả 2 giai đoạn từ nay đến năm 2030 và từ năm 2030 định hướng đến năm 2045. Từ nay đến năm 2030 bám sát Cương lĩnh và Hiến pháp năm 2013 để hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện cho tốt tinh thần của Cương lĩnh và quy định của Hiến pháp. Sau năm 2030 đến năm 2045 đưa ra các định hướng liên quan đến đề xuất sửa đổi, bổ sung Cương lĩnh và Hiến pháp để đáp ứng đầy đủ các giá trị, đặc trưng của Nhà nước XHCN Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN là trọng tâm của đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, vì đất nước giàu mạnh, vì hạnh phúc của nhân dân, vì lợi ích của toàn dân tộc. Do đó khi bàn về những chính sách, quan điểm cải cách, đổi mới có ảnh hưởng đến lợi ích cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, cần đặt lợi ích đại cục của quốc gia, dân tộc, nhân dân là trên hết; quán triệt sâu sắc quan điểm quyền lực nhà nước là của nhân dân, do nhân dân giao phó. Với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Chủ tịch nước lưu ý cần phát huy tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ để thống nhất và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã giao../.

Bình An