Chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản - Thực trạng và định hướng 10/10/2023

Bài viết đánh giá về thực trạng hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản. Từ đó, đưa ra những định hướng thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản trong thời gian tới.

Mô hình, tổ chức hoạt động thi hành án tại Cộng hòa Phần Lan 29/09/2023

Bộ Tư pháp đã có các hoạt động nghiên cứu về mô hình tổ chức, quy trình, thủ tục thi hành án dân sự tại Cộng hòa Phần Lan. Sau đây là một số nội dung cơ bản về mô hình, tổ chức và quy trình, thủ tục thi hành án tại Cộng hòa Phần Lan: