Yên Bái: Ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng”

27/09/2023
Yên Bái: Ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng”
Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 15/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ngày 22/9/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng” ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Đối tượng dự thi gồm cá nhân là công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái (những người là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm của cuộc thi này không được tham gia dự thi).
Nội dung thi tìm hiểu các quy định của Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp, tại đường link:  https://sotuphap.yenbai.gov.vn. 
Mỗi cá nhân đăng ký một tài khoản dự thi trên máy vi tính hoặc thiết bị di động có kết nối Internet; trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn và dự đoán số người trả lời đúng cả 20/20 câu hỏi trong bộ câu hỏi mà Ban Tổ chức đưa ra trong mỗi lần thi.
Thời gian mỗi lần thi là 10 phút. Người tham gia thi được làm lại bài thi, nhưng không quá 4 lần. Lần thi có số câu trả lời đúng nhiều nhất, đồng thời có thời gian thi ngắn nhất sẽ được tính là kết quả thi của người đó.
Kết quả cuộc thi được công bố trên Website của Sở Tư pháp, dự kiến ngày 01/11/2023. Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng” trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng là một trong các chuỗi hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2023.
 
Đặng Anh Tuấn, Sở Tư pháp Yên Bái