STP Đồng Nai: Nỗ lực triển khai thực hiện chuyển đổi số

26/09/2023
STP Đồng Nai: Nỗ lực triển khai thực hiện chuyển đổi số
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh, Sở Tư pháp Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện chuyển đổi số (CĐS) trong toàn ngành. Đến nay, công tác CĐS đã đạt được kết quả tích cực.
Tăng cường, đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính
Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ mang tính chiến lược của quốc gia và có ý nghĩa hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp, Sở Tư pháp Đồng Nai đã chủ động tăng cường, đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lựa chọn phù hợp khi có yêu cầu. Ví dụ, việc cấp phiếu lý lịch tư pháp đang được tiếp nhận với 3 hình thức: nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận, trả kết quả UBND cấp huyện; nộp hồ sơ thông qua bưu điện và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh.
Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đang đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp. Hình thức này có nhiều ưu điểm như: giúp người dân tiếp cận dịch vụ được nhanh nhất, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Việc nộp hồ sơ trực tuyến giúp tăng tính công khai, minh bạch về TTHC; giúp giảm nhiều giấy tờ, góp phần tiết kiệm văn phòng phẩm, bảo vệ môi trường và giảm các chi phí khác.
Không chỉ đẩy mạnh việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, kể từ ngày 1-3-2023, Sở Tư pháp đã thí điểm việc cấp thêm phiếu lý lịch tư pháp điện tử miễn phí để đáp ứng nhu cầu cho người dân. Đây là cách làm sáng tạo của Sở Tư pháp, giúp cho Đồng Nai trở thành tỉnh đầu tiên của cả nước chủ động triển khai chương trình này. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử đã được xác nhận bằng chữ ký số trên môi trường điện tử và việc xác nhận này có giá trị tương đương với phiếu lý lịch tư pháp bằng giấy nhằm phục vụ nhu cầu tiện lợi cho người dân. Những nơi tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử gồm: Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của UBND cấp huyện. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử sẽ được trả qua Zalo, email hoặc tài khoản cá nhân trên dịch vụ công tỉnh Đồng Nai.
Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng các phần mềm chuyên ngành, phần mềm một cửa liên thông hiện đại (Egov) trong việc theo dõi quá trình nhận hồ sơ, luân chuyển, giải quyết và trả kết quả hồ sơ... Nhờ đó, kết quả mang lại nhiều khả quan trong năm 2022, đặc biệt Sở Tư pháp đã tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt tỷ lệ trên 97%.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Sở Tư pháp Đồng Nai vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: nhận thức của một bộ phận công chức, viên chức cấp huyện chưa hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của chuyển đổi số cũng như trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trình độ công nghệ thông tin của các công chức chưa đồng đều, nhiều công chức có trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế nên thao tác xử lý còn chậm. Thiết bị máy tính, máy in đã được sử dụng nhiều năm; máy tính đang được sử dụng chung cho tất cả các lĩnh vực của công tác và hệ thống mạng sử dụng là đường truyền chung của cơ quan, đơn vị nên chưa được ổn định.
Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành công tác tư pháp; ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động của từng đơn vị chuyên môn nhằm tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp dịch vụ công nhanh gọn, thuận tiện cho người dân.
Đồng thời, Sở Tư pháp tiếp tục tăng cường tiếp nhận và xử lý TTHC theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, ứng dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng, tiến hành rút ngắn thời hạn giải quyết TTHC trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân về dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính để người dân thấy được ưu điểm đối với dịch vụ này; tăng cường phối hợp thực hiện Đề án 06 về Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.