Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác hòa giải

11/10/2005
Thực hiện Công văn chỉ đạo 378/CV-TP ngày 21/8/2005 của Sở Tư pháp Bắc Ninh về việc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-CT ngày 4/3/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, vừa qua Phòng Tư pháp Gia Bình, Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác hòa giải. Đây là hội nghị sơ kết đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh về lĩnh vực này.