Tình hình xét miễn, giảm thi hành án ở Hoà Bình

10/10/2005
Đến giữa tháng 9/2005, các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn tỉnh Hòa Bình đã hoàn thiện được 182 hồ sơ xét miễn, giảm thi hành án đợt 1 để kịp thời chuyển cho Viện Kiểm sát huyện, thị xã kèm theo văn bản đề nghị Tòa án xét miễn giảm thi hành án vào đầu quý IV/2005.