Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở năm 2005 ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

04/10/2005
Nhằm không ngừng củng cố, nâng cao nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở, vừa qua huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở năm 2005 cho cán bộ tư pháp, tổ trưởng tổ hòa giải các xã, thị trấn.