Xây dựng, phê duyệt hương ước, quy ước ở các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 01/08/2005

Việc xây dựng, phê duyệt hương ước, quy ước trong thời gian qua ở các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông triển khai còn rất chậm.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang 01/08/2005

Trong hơn hai năm từ 1/2003 đến 3/2005, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện được 55 đợt TGPL đến 122 điểm cụm thôn bản của 63 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh.

Thành lập Tổ hoà giải trên địa bàn 8 huyện, thị xã tỉnh Kon Tum 01/08/2005

Đến nay trên địa bàn 8 huyện, thị xã tỉnh Kon Tum đã thành lập được 720 tổ hòa giải với 2.815 tổ viên.

Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông đã biên soạn, in ấn phát hành tờ rơi về tuyên truyền pháp luật 01/08/2005

Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông đã biên soạn, in ấn phát hành 5 nghìn tờ rơi về tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND, 8 nghìn tờ rơi về pháp luật phòng chống tội phạm, 5 nghìn tờ rơi về pháp luật phòng chống ma tuý; tổ chức hội nghị tập huấn cho 256 báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, trong đó ở tỉnh 100 người, ở cấp huyện 156 người. Qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn những nội dung pháp luật cơ bản, thiết yếu cho các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh.

Phổ biến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tại tỉnh Bình Định 01/08/2005

Tỉnh Bình Định vừa tổ chức phổ biến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cho thủ trưởng các sở, ban, ngành, các báo cáo viên pháp luật của tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Quy Nhơn./.

Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý 01/08/2005

Ngày 8/6/2005, Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho chuyên viên và cộng tác viên với chủ đề về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.

Bắc Kạn: Giải quyết dứt điểm các khiếu kiện "nóng". 01/08/2005

Hiện nay, các khiếu kiện “nóng”, khiếu kiện tập thể nổi cộm ở Bắc Kạn đã được giải quyết dứt điểm; những vụ khiếu nại cán bộ làm chưa đúng quyền lợi hợp pháp của dân đã được sửa sai.

Hòa Bình: Cơ chế "một cửa" cấp tỉnh còn chậm, cấp cơ sở giảm phiền hà 01/08/2005

Sau hơn một năm triển khai, đến nay tỉnh Hòa Bình đã có 11/11 huyện, thị xã và 5 sở (Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính) thực hiện cơ chế “một cửa”.