Sở Tư pháp Quảng Ngãi khẩn trương xây dựng và hoàn chỉnh các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 29/08/2006

Thực hiện Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Tư pháp Quảng Ngãi khẩn trương xây dựng và hoàn chỉnh 03 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng 29/08/2006

Để việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các Kế hoạch hành động của tỉnh Quảng Ngãi một cách hiệu quả, thiết thực, vừa qua Sở Tư pháp đã tiến hành xây dựng các Kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng.

Đoàn luật sư Ninh Bình tích cực tham gia công tác trợ giúp pháp lý miễn phí 29/08/2006

Nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý miễn phí được bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong hoạt động tố tụng, từ cuối năm 2003 Sở Tư pháp và Đoàn luật sư Ninh Bình đã ký kết Quy chế phối hợp thực hiện bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý miễn phí.

Quảng ngãi thực hiện việc tự kiểm tra rà soát văn bản về tài chính do UBND tỉnh ban hành 28/08/2006

Thực hiện Chỉ thị số 32/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và Công văn số 7454/BTC-PC ngày 19/6/2006 của Bộ Tài chính về thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực do Bộ Tài chính quản lý, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đang còn hiệu lực pháp luật, tính đến ngày 30/6/2006, thuộc các lĩnh vực do Bộ Tài chính quản lý.

Sở Tư pháp thành phố Đà nẵng họp lấy ý kiến góp ý về quy định chế độ bồi dưỡng cho giám định viên tư pháp trên địa bàn thành phố. 25/08/2006

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng về việc xây dựng văn bản để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2048/QĐ-UB ngày 9/7/1997 của UBND thành phố về việc cấp kinh phí bồi dưỡng đối với Giám định viên tư pháp, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã xây dựng dự thảo Quy định chế độ bồi dưỡng cho giám định viên tư pháp. Trước khi trình UBND thành phố ban hành, ngày 24/8/2006, Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với các ngành liên quan như Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Trung tâm Giám định pháp y và các tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn thành phố để lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan.

Sở Tư pháp thành phố Đà nẵng tổ chức kỷ niệm 61 năm ngày thành lập ngành Tư pháp 25/08/2006

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, chiều 25/8/2006, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm nhân 61 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2006) để ôn lại truyền thống tự hào qua 61 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tư pháp và những thành tích và kết quả đạt được của ngành Tư pháp Đà Nẵng qua gần 10 năm thành lập.

Sở Tư pháp Ninh Bình tuyển dụng công chức Thi hành án 25/08/2006

Căn cứ chỉ tiêu biên chế năm 2006 được Bộ Tư pháp giao, Sở Tư pháp Ninh Bình tổ chức tuyển dụng công chức hành chính ngạch chuyên viên cho các cơ quan thi hành án trong tỉnh, gồm 9 chuyên viên và 01 công chức dự bị.

Hà nam: Triển khai quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng 24/08/2006

Từ 01/7/2006 đến 15/8/2006 việc triển khai Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng đã và đang diễn ra ở một quy mô sâu, rộng trên toàn bộ địa bàn tỉnh Hà Nam .