Bình Định: Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ giữa Sở Tư pháp và Hội Nông dân 09/04/2007

Ngày 6.4.2007, giữa lãnh đạo Sở Tư pháp và lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bình Định tổ chức Lễ ký kết thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Sở Tư pháp Quảng Ngãi tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 09/04/2007

Thực hiện kế hoạch số 17-KH/TU ngày 02/02/2007 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ; kế hoạch số 14/-KH/ĐUK ngày 15/3/2007 của Đảng uỷ khối cơ quan Dân – Chính-Đảng tỉnh Quảng Ngãi về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ chính trị. Ngày 07/4/2007, chi bộ Sở Tư pháp đã tổ chức lớp học: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan

Bình Định: Ra mắt Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật tỉnh Bình Định 06/04/2007

Sáng 4.4.2007, Hội Luật gia tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Tư vấn pháp luật của tỉnh Bình Định do ông Phạm Hoài- Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh làm Giám đốc. Trước mắt, trụ sở hoạt động tạm thời của Trung tâm đặt tại Hội Luật gia TP Quy Nhơn (22 Lê lợi, TP Quy Nhơn).

Nam Định: Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch 05/04/2007

Mới đây, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định 775/2007/QĐ-UBND quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng nộp lệ phí là những người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật (miễn lệ phí đăng ký khai sinh cho trẻ em thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật).

Phong trào hội nông dân xã Thanh Luông- huỵên Điện Biên 05/04/2007

Thanh Luông là một xã thuần nông, nằm ở phía tây của huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên, có tổng diện tích gieo trồng hàng năm trên toàn xã là 508,7ha đất nông nghiệp có 1.414 hộ với 6.164 nhân khẩu, gồm có 4 dân tộc anh em cùng sinh sống, có 19 thôn, bản có 35 đội sản xuất.

Một số vấn đề bất cập trong công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tại Lai Châu 05/04/2007

Hoạt động thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan tư pháp là một hoạt động mang tính pháp lý nhằm xác định tính pháp lý của văn bản sắp ban hành, có thể coi đây là hoạt động kiểm tra trước văn bản, quyết định mức độ phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tế ở địa phương, khắc phục tình trạng văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân được ban hành có nội dung trái với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, không có tính khả thi hoặc không được nhân dân đồng tình.

Sở Tư pháp Ninh Thuận tổ chức họp giao ban Quý I/2007 05/04/2007

Nhằm đánh giá các mặt công tác đạt được trong quý I/2007 và bàn một số công việc cần lưu ý thời gian tới trong quý II/2007. Sáng ngày 29/3/2007 Sở Tư pháp tổ chức họp giao ban công tác Quý I/2007; Gồm: lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng, phó phòng, các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các phòng Tư pháp các huyện thị trong tỉnh. Đ/c Giám đốc Sở Tư pháp Ninh Thuận chủ trì cuộc họp.