Ninh Bình: Tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 735 cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục, đào tạo. 31/08/2006

Thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật năm 2006 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, vừa qua Sở Tư pháp Ninh Bình đã phối hợp với Sở Giáo dục, đào tạo Ninh Bình tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 735 cán bộ là giáo viên, công chức Ngành Giáo dục, đào tạo các huyện: Nho Quan, Gia Viễn, Hoa lư, thị xã Ninh Bình và Trường Cao đẳng sư phạm Ninh Bình.

Hà Nội nâng cao kiến thức trợ giúp pháp lý cho gia đình chính sách 31/08/2006

Ngày 30/8, Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý (TGPL) những nội dung cơ bản trong Nghị định 54/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành "Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng" cho hơn 200 cán bộ tư pháp, luật sư, bào chữa viên nhân dân, cộng tác viên TGPL..., nhằm bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống các gia đình chính sách.

Bình Định: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “ Tăng cường cơng tác phố biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh ” 31/08/2006

UBND tỉnh Bình Định vừa quyết định thành lập thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “ Tăng cường cơng tác phố biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh ”.

Sở Tư pháp Quảng Ngãi khẩn trương xây dựng và hoàn chỉnh các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 29/08/2006

Thực hiện Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Tư pháp Quảng Ngãi khẩn trương xây dựng và hoàn chỉnh 03 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng 29/08/2006

Để việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các Kế hoạch hành động của tỉnh Quảng Ngãi một cách hiệu quả, thiết thực, vừa qua Sở Tư pháp đã tiến hành xây dựng các Kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng.

Đoàn luật sư Ninh Bình tích cực tham gia công tác trợ giúp pháp lý miễn phí 29/08/2006

Nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý miễn phí được bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong hoạt động tố tụng, từ cuối năm 2003 Sở Tư pháp và Đoàn luật sư Ninh Bình đã ký kết Quy chế phối hợp thực hiện bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý miễn phí.

Quảng ngãi thực hiện việc tự kiểm tra rà soát văn bản về tài chính do UBND tỉnh ban hành 28/08/2006

Thực hiện Chỉ thị số 32/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và Công văn số 7454/BTC-PC ngày 19/6/2006 của Bộ Tài chính về thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực do Bộ Tài chính quản lý, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đang còn hiệu lực pháp luật, tính đến ngày 30/6/2006, thuộc các lĩnh vực do Bộ Tài chính quản lý.

Sở Tư pháp thành phố Đà nẵng họp lấy ý kiến góp ý về quy định chế độ bồi dưỡng cho giám định viên tư pháp trên địa bàn thành phố. 25/08/2006

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng về việc xây dựng văn bản để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2048/QĐ-UB ngày 9/7/1997 của UBND thành phố về việc cấp kinh phí bồi dưỡng đối với Giám định viên tư pháp, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã xây dựng dự thảo Quy định chế độ bồi dưỡng cho giám định viên tư pháp. Trước khi trình UBND thành phố ban hành, ngày 24/8/2006, Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với các ngành liên quan như Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Trung tâm Giám định pháp y và các tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn thành phố để lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan.