Thẩm tra Báo cáo về kết quả xử lý, rà soát hệ thống văn bản QPPL thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15

10/05/2024
Thẩm tra Báo cáo về kết quả xử lý, rà soát hệ thống văn bản QPPL thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15
Chiều 09/5, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã chủ trì phiên họp thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Tham dự phiên họp có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy, đại diện Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và một số bộ, ngành có liên quan.
Tại phiên họp, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã trình bày tóm tắt báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15 về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản QPPL. Theo đó, để đảm bảo tính khách quan, chính xác, việc đánh giá kết quả xem xét, xử lý kết quả rà soát các văn bản QPPL được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Kết quả xem xét, xử lý đối với văn bản quy phạm pháp luật trong từng lĩnh vực cụ thể được xem xét, đánh giá thận trọng, khách quan trong mối quan hệ thống nhất với các văn bản thuộc các lĩnh vực pháp luật có liên quan và tổng thể hệ thống pháp luật. Bộ trưởng Lê Thành Long cũng nêu rõ, việc xem xét, xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 110/2023/QH15, thông qua vai trò của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ do Phó TT Trần Lưu Quang làm Tổ trưởng đã huy động được sự tham gia tích cực, hiệu quả của nhiều cơ quan, tổ chức, sự phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức liên quan. Bộ Tư pháp (Cơ quan thường trực Tổ Công tác) đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức xem xét, đánh giá, xử lý kết quả rà soát đảm bảo đầy đủ, toàn diện đối với những văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của từng Bộ, ngành. Trên cơ sở kết quả đạt được, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu, sử dụng kết quả tại Báo cáo này là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng, phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo lộ trình đã được xác định.
 
 
Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị của Chính phủ trong việc tiến hành rà soát theo yêu cầu theo Nghị quyết của Quốc hội. Nội dung báo cáo công phu, toàn diện, số liệu cụ thể, chi tiết. Các đại biểu ghi nhận, thời gian qua, công tác rà soát văn bản QPPL đã được các cơ quan quan tâm đẩy mạnh, kịp thời phát hiện và xử lý những vướng mắc, bất cập phát sinh.
Tán thành với nội dung báo cáo, các đại biểu thống nhất cho rằng, việc xem xét, xử lý những nội dung vướng mắc, bất cập chồng chéo được Chính phủ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo lộ trình và hướng xử lý trong quá trình rà soát. Trong đó, đánh giá cao việc các nội dung vướng mắc, bất cập được chỉ ra trong Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Các tổ chức tín dụng đều đã được giải quyết. Nhiều nội dung đang được các cơ quan tích cực nghiên cứu xử lý trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Luật, pháp lệnh dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua trong thời gian tới.  
Kết luận phiên thẩm tra, đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan trong quá trình thực hiện xử lý, rà soát hệ thống văn bản QPPL theo yêu cầu của Quốc hội và đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo xử lý các nội dung trong các dự án Luật đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và 2025 và chương trình xây dựng văn bản QPPL theo thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng CP, các Bộ, ngành; đồng thời nhất trí báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với Báo cáo của Chính phủ về kết quả xử lý, rà soát hệ thống văn bản QPPL tại phiên họp thứ 33./.
 
Lưu Vân Hương
(Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội)