Thúc đẩy quan hệ hợp tác đào tạo về pháp luật giữa Việt Nam và Nhật Bản

05/02/2024
Thúc đẩy quan hệ hợp tác đào tạo về pháp luật giữa Việt Nam và Nhật Bản
Sáng ngày 05/02, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã có buổi tiếp Giáo sư Aikyo Masanor, Chủ tịch Trường Đại học tỉnh Aichi, Nguyên Phó Chủ tịch Trường Đại học Nagoya - Nhật Bản, Tiến sĩ danh dự Trường Đại học Luật Hà Nội và đoàn công tác của Đại học Nagoya đến thăm và làm việc với Bộ Tư pháp Việt Nam.
Vui mừng gặp lại Giáo sư Aikyo, Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước được tăng cường và mở rộng theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. 
Bộ trưởng nhận định, sự hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật của Nhật Bản trong lĩnh vực hợp tác pháp luật và tư pháp đã góp phần tích cực vào quá trình cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam cũng như trong việc đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ pháp luật và tư pháp của Việt Nam. 
 

Toàn cảnh buổi tiếp.
 
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng cũng chia sẻ thông tin về việc Việt Nam đang đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, một trong những mục tiêu trọng tâm là chú trọng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa hết sức quan trọng, cụ thể là: “Phát triển nguồn nhân lực pháp luật, hiện đại hóa phương thức, phương tiện xây dựng pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật. Củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế, tổ chức làm công tác pháp luật; nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Phát triển khoa học pháp lý, nâng cao chất lượng các cơ sở nghiên cứu và đào tạo pháp luật. Có cơ chế thích hợp bảo đảm và tăng cường nguồn lực đầu tư, đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng hiệu quả kinh phí xây dựng và thi hành pháp luật”
 

Giáo sư Aikyo cảm ơn sự tiếp đón của Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Lê Thành Long.
 
Bộ trưởng Lê Thành Long tin tưởng rằng, với sự quan tâm và tình cảm đặc biệt mà Giáo sư Aikyo Masanori dành cho Việt Nam nói chung và cho Bộ, Ngành Tư pháp nói riêng, cùng với những kinh nghiệm quý báu, nhiệt huyết và tầm ảnh hưởng của mình, Giáo sư sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác đào tạo về luật giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, giữa Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội và các cơ sở đào tạo của Nhật Bản nói riêng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực pháp luật của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.
Cảm ơn sự tiếp đón của Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Lê Thành Long, Giáo sư Aikyo khẳng định, để có được mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp như vậy giữa hai nước là nhờ có sự thông hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Giáo sư mong muốn Bộ Tư pháp Việt Nam tiếp tục dành tình cảm và sự quan tâm vun đắp cho quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp hiệu quả giữa Nhật Bản và Việt Nam, góp phần tích cực đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.
 

Các đại biểu hai Bên chụp hình lưu niệm.
 
Thu Nga - Trung tâm Thông tin