Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc thăm, làm việc tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.Hồ Chí Minh

01/03/2023
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc thăm, làm việc tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.Hồ Chí Minh
Sáng ngày 27/02/2023, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.Hồ Chí Minh thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. Cùng dự có Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm Phạm Tuấn Ngọc, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Hải và Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hằng.
 

 
 
Tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Duy Tịnh - Giám đốc Trung tâm đã báo cáo kết quả đạt được trong thời gian qua của Trung tâm. Theo đó, trên cơ sở chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, tập thể lãnh đạo và viên chức tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

       

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá cơ sở vật chất và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.Hồ Chí Minh đã có những bước hoàn thiện đáng kể, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày một cao của thị trường. Thứ trưởng cũng ghi nhận những nỗ lực của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, trong đó có Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao, nhiệm vụ chung của Ngành nhất là trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công,  tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận vốn để phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và tiêu dùng.

       

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm quan tâm đến các giải pháp nâng cao hơn hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm, hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, trong đó Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý, viên chức đăng ký, nhân viên tham gia trực tiếp vào cung cấp dịch vụ công và hoàn thiện phần mềm đăng ký trực tuyến. Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cũng gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc sức khỏe tập thể Lãnh đạo, viên chức của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.Hồ Chí Minh.