Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

03/02/2023
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển
Sáng nay 03/02, ngay sau Lễ bàn giao Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã có buổi làm việc đầu tiên với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã nghe đại diện lãnh đạo Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật báo cáo kết quả công tác năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023. Cụ thể, trong năm 2023, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả việc hướng dẫn, đôn đốc, kiêm tra, theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hợp nhất, hệ thống hóa văn bản QPPL và pháp điển hệ thống QPPL tại các Bộ, ngành, địa phương; chủ động, kịp thời trong công tác kiểm tra văn bản thuộc thẩm quyền kiểm tra của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới ban hành vào Bộ pháp điển;...
Đại diện các đơn vị liên quan đã tích cực trao đổi, thảo luận những khó khăn, thách thức của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2023 và đề xuất các giải pháp khắc phục.
Chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Cục tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, đồng thời nhấn mạnh, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác hệ thống hóa, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan bảo đảm quy phạm pháp luật được pháp điển kịp thời, đầy đủ, chính xác; nghiên cứu, xây dựng phần mềm, ứng dụng để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra văn bản. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển để người dân, cơ quan, tổ chức sử dụng hiệu quả.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Toàn cảnh buổi làm việc


Đại diện các đơn vị phát biểu ý kiến tại buổi làm việc


Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh kết luận tại buổi làm việc

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Hồ Quang Huy phát biểu tiếp thu ý kiến 
 
Anh Thư - Trung tâm Thông tin