Lễ bàn giao công tác thanh tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

03/02/2023
Lễ bàn giao công tác thanh tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Sáng ngày 03/02, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ bàn giao Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật giữa nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh.
Tại Lễ bàn giao, đại diện Thanh tra Bộ và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã trình bày tóm tắt về cơ cấu tổ chức bộ máy; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; kết quả thực hiện công tác trong năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 của đơn vị.
Phát biểu tại buổi Lễ, nguyên Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh được phân công phụ trách lĩnh vực thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Chia sẻ với những khó khăn trong công việc Thứ trưởng được giao phụ trách, đồng chí Phan Chí Hiếu cũng chúc Thứ trưởng sẽ cùng với Thanh tra Bộ và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh đó, nguyên Thứ trưởng cảm ơn tập thể Thanh tra Bộ và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian qua đã luôn chủ động, nỗ lực, làm việc, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác và luôn được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khác đánh giá cao. Đồng chí Phan Chí Hiếu cũng bày tỏ sự tự hào khi đã cùng Thanh tra Bộ và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tích cực tham gia nhiều nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đóng vai trò quan trọng giúp nâng cao vị thế của Bộ, ngành trong các hoạt động của Chính phủ, Quốc hội.
Gửi lời cảm ơn chân thành với những đóng góp của đồng chí Phan Chí Hiếu đối với sự phát triển của hai đơn vị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cảm thấy may mắn khi được tiếp nhận đội ngũ cán bộ, công chức được trau dồi, rèn luyện kỹ lưỡng bởi nguyên Thứ trưởng Phan Chí Hiếu. Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn hai đơn vị tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục đổi mới, bám sát các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp. Thứ trưởng hy vọng đồng chí Phan Chí Hiếu sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hai đơn vị cùng Thứ trưởng phụ trách để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:Đại diện Thanh tra Bộ và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã trình bày tóm tắt Báo cáo tại buổi Lễ


Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu phát biểu tại Lễ bàn giaoThứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại Lễ bàn giao
Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh ký biên bản bàn giao
Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Thanh tra Bộ và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Anh Thư - Trung tâm Thông tin