Bàn giao công tác nghiên cứu khoa học pháp lý và các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

03/02/2023
Bàn giao công tác nghiên cứu khoa học pháp lý và các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
Sáng ngày 03/02, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ bàn giao Công tác nghiên cứu khoa học pháp lý và các vấn đề chung về xây dựng pháp luật giữa nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc.
Tại Lễ bàn giao, đại diện Viện Khoa học pháp lý và Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã trình bày tóm tắt về cơ cấu tổ chức bộ máy; công tác tổ chức Đảng – Đoàn thể; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; kết quả thực hiện công tác trong năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 của đơn vị.
Phát biểu tại buổi Lễ, nguyên Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc được phân công phụ trách lĩnh vực nghiên cứu khoa học pháp lý và các vấn đề chung về xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, nguyên Thứ trưởng cảm ơn tập thể Viện Khoa học pháp lý và Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật trong thời gian qua đã luôn chủ động, nỗ lực, làm việc, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác và luôn được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, các Bộ, ngành đánh giá cao. Đồng chí Phan Chí Hiếu cũng bày tỏ sự tự hào khi đã cùng Viện Khoa học pháp lý và Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tích cực tham gia nhiều nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đóng vai trò quan trọng giúp nâng cao vị thế của Bộ, ngành trong các hoạt động của Chính phủ, Quốc hội. Đồng chí Phan Chí Hiếu cũng chúc Thứ trưởng sẽ cùng với Viện Khoa học pháp lý và Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Gửi lời cảm ơn chân thành với những đóng góp của đồng chí Phan Chí Hiếu đối với sự phát triển của hai đơn vị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cảm thấy may mắn khi được tiếp nhận đội ngũ cán bộ, công chức được trau dồi, rèn luyện kỹ lưỡng bởi nguyên Thứ trưởng Phan Chí Hiếu. Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn hai đơn vị tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng hy vọng đồng chí Phan Chí Hiếu sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hai đơn vị cùng Thứ trưởng phụ trách để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:Đại diện Viện Khoa học pháp lý và Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật trình bày Báo cáo tại Lễ bàn giao


Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu phát biểu tại buổi Lễ


Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại buổi LễNguyên Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc ký biên bản bàn giao

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Viện Khoa học pháp lý và Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
Anh Thư - Trung tâm Thông tin