Thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết sử dụng kinh phí chi thường xuyên cho dự án dưới 15 tỷ đồng

03/02/2023
Thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết sử dụng kinh phí chi thường xuyên cho dự án dưới 15 tỷ đồng
Sáng 03/02, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp Hội dồng thẩm định Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước thực hiện các dự án dưới 15 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, công trình, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội đồng.
Thực hiện quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất là dự án đầu tư có cấu phần xây dựng, phải thực hiện theo quy trình lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.
Tuy vậy, qua phản ánh của một số Bộ, ngành, địa phương và các đại biểu Quốc hội, việc cải tạo, nâng cấp trụ sở, đường xá, công trình, máy móc, thiết bị thuộc tài sản công sử dụng vốn đầu tư công khó khả thi vì phải có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong khi đó việc sửa chữa, cải tạo phát sinh đột xuất trong năm, khó kế hoạch hóa trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. 
Nhằm khắc phục vấn đề trên, Bộ Tài chính đã có các Tờ trình trình Chính phủ bổ sung trong Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước 2023, cùng các công văn gửi Bộ Tư pháp thẩm định đề nghị xây dựng và hồ sơ Nghị quyết.
Nội dung Nghị quyết được đề nghị xây dựng gồm hai chính sách: cho phép sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước thực hiện các dự án có quy mô dưới 15 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, công trình, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có; việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước áp dụng như quy định đối với dự án vốn đầu tư công.
 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại phiên họp.
 
Tại phiên họp, các đại biểu tham dự đã tiến hành thảo luận cho ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết.
Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao sự cần thiết, kịp thời và giá trị thực tiễn của đề nghị xây dựng Nghị quyết được thẩm định. Nhất trí với đề nghị xây dựng Nghị quyết, Thứ trưởng cũng đề nghị đơn vị soạn thảo cần làm rõ các cơ sở pháp lý của đề xuất, đồng thời góp ý về các nội dung cụ thể của Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết cũng như hình thức văn bản. 

Lê Huy - Trung tâm Thông tin