Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp và Viện Konrad Adenauer

15/11/2022
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp và Viện Konrad Adenauer
Sáng ngày 15/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp bà Isabel Marie Weininger, cố vấn chính sách Đông Nam Á, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Konrad Adenauer (Viện KAS).
Cảm ơn bà Isabel Marie Weininger đã dành thời gian đến thăm và làm việc tại Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cho biết Bộ Tư pháp và Viện KAS đã duy trì được quan hệ hợp tác tốt đẹp và hiệu quả trong suốt giai đoạn từ năm 1993 tới nay. Thứ trưởng nhấn mạnh, Viện KAS là một trong những đối tác đã từng có hoạt động hợp tác với nhiều đơn vị của Bộ Tư pháp nhất, các hoạt động đa dạng về nội dung và hình thức hợp tác. Một số  nhiệm vụ được Viện KAS hỗ trợ lâu dài và tích cực nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây là công tác pháp chế, công tác theo dõi thi hành pháp luật và tư pháp cho người chưa thành niên cùng một số chủ đề về hình sự.
Thứ trưởng khẳng định, hỗ trợ của Viện KAS trong nhiều lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp rất hiệu quả. Trong giai đoạn 2022 – 2024, Thứ trưởng hy vọng Viện KAS sẽ nghiên cứu việc hợp tác, hỗ trợ trong một số nội dung như: Đào tạo đội ngũ cán bộ của Bộ Tư pháp, trong đó có việc cử cán bộ đi thực tập, làm việc trong môi trường quốc tế; Chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực tư pháp, lĩnh vực pháp luật quốc tế, đặc biệt là tư pháp quốc tế, lĩnh vực trọng tài, tòa án, thủ tục tố tụng tại tòa án và thi hành án để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các thiết chế này.
Cảm ơn sự tiếp đón của Bộ Tư Pháp, bà Isabel Marie Weininger cho biết, Viện KAS đã và đang hoạt động hiệu quả ở khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi sự hợp tác trong khuôn khổ của Tuyên bố chung về đối tác chiến lược giữa hai nước đã được thực thi thành công. Nhấn mạnh vai trò đầu tàu của Bộ Tư pháp trong việc thực thi Chương trình Hợp tác đối thoại nhà nước pháp quyền, bà hứa sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Bên.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp đón:





 
Anh Thư, Lê Huy - Trung tâm Thông tin