Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết

09/11/2022
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết
Đây là đề nghị của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu tại cuộc họp với một số Bộ, ngành về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; chuẩn bị đề nghị xây dựng Chương trình năm 2024, điều chỉnh năm 2023; việc thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15; tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết sáng ngày 9/11.
Tại phiên họp, đại diện các Bộ đã báo cáo tiến độ, tình hình thực hiện và trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, năm 2023; công tác lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh để chuẩn bị cho Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh, bổ sung Chương trình năm 2023; tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15; tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, những khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng các văn bản nợ ban hành; rà soát nội dung giao quy định chi tiết và đề xuất văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4.
Cụ thể, dự kiến tại kỳ họp thứ 5, các Bộ được giao chủ trì soạn thảo sẽ trình Quốc hội thông qua 6 dự án luật, gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự và trình Quốc hội cho ý kiến 6 dự án, gồm: Luật đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Viễn thông (sửa đổi), Luật tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Tại kỳ họp thứ 6, các Bộ sẽ trình Quốc hội thông qua 6 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến 2 dự luật, gồm: Luật Lưu trữ (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
 

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu phát biểu kết luận phiên họp.
 
Tổng hợp báo cáo của các Bộ, Thứ trưởng đề nghị các Bộ được giao nhiệm vụ soạn thảo cần cử cán bộ phối hợp, theo sát quá trình chỉnh lý, lưu ý hoàn thành đúng thời hạn các dự án đã trình UBTVQH đưa vào Chương trình nhưng phải hoàn thiện thêm, các đề nghị đã được Chính phủ cho ý kiến, các dự án đã được UBTVQH cho ý kiến về quy trình và thời gian thực hiện, các dự án đã được Bộ Tư pháp thẩm định, các dự án đang được các Bộ nghiên cứu, lập đề nghị theo kết quả rà soát, nghiên cứu đã được Chính phủ báo cáo UBTVQH tại Báo cáo số 265/BC-CP ngày 09/8/2022. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, các Bộ còn đang lập đề nghị xây dựng các dự án Luật phải cung cấp thông tin và tiến độ thực hiện để Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ.
Về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15, hiện Bộ Tư pháp đã nhận được 17 báo cáo từ các Bộ, ngành trên tổng số 45 nhiệm vụ Chính phủ cần hoàn thành trước ngày 31/12/2022, vì vậy, Thứ trưởng đề nghị các Bộ, ngành cần đẩy nhanh tiến độ rà soát, nhanh chóng hoàn thiện báo cáo và gửi về Bộ Tư pháp trong thời hạn quy định để báo cáo lên Chính phủ.
Bên cạnh đó, đối với 13 văn bản còn nợ trình ban hành gồm 9 nghị định và 4 nghị quyết, Thứ trưởng đề nghị các Bộ liên quan nhanh chóng hoàn thiện; chủ động rà soát nội dung được giao quy định chi tiết trong các dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4; tiếp tục nghiên cứu ban hành 35 văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh, nghị quyết đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, Thứ trưởng đề xuất các Bộ, ngành chủ động, tích cực triển khai các nội dung công việc từ sớm, không để dồn công việc trước kỳ họp Chính phủ; tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành; đề nghị Văn phòng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ xử lý văn bản sau khi trình Chính phủ; các Bộ chủ trì sau khi Chính phủ cho ý kiến khẩn trương chỉnh lý và trình lại văn bản.
Một số hình ảnh tại phiên họp:
Anh Thư, Lê Huy - Trung tâm thông tin