Kết hợp hài hoà, chặt chẽ các phương thức giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật

16/07/2022
Kết hợp hài hoà, chặt chẽ các phương thức giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật
Ngày 14/7, Bộ Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (PBGDPL) đã tổ chức Toạ đàm thảo luận chuyên đề giữa Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Tham dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương; đồng chí Nguyễn Tường Lâm; Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.
Theo báo cáo cáo tại buổi làm việc, trong thời gian qua, Trung ương Đoàn đã chú trọng việc xây dựng và ban hành các văn bản theo thẩm quyền nhằm cụ thể hoá, tăng cường và bảo đảm việc tiếp cận thông tin, chính sách pháp luật cho từng đối tượng than niên. Công tác PBGDPL cho thành thiếu niên được xác định là một chỉ tiêu trong tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm, trong đó xác lập một số nội dung quan trọng yêu cầu thực hiện trong toàn hệ thống.
Định kỳ hàng năm, Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đều ban hành văn bản, kế hoạch chỉ đạo, định hướng, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam dưới nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn như tổ chức hội nghị, diễn đàn, hội thi tìm hiểu pháp luật (trực tuyến, sân khấu hoá), tuyên truyền trực quan, sinh hoạt chi đoàn, phiên toà giả định… Các hoạt động này đã đi vào chiều sâu, thiết thực, tạo sự lan toả sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, tạo sự chuyển biến trong ý thức tự giác tuân thủ chấp hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
Bên cạnh đó, nhiều mô hình PBGDPL đa dạng, ý nghĩa được tổ chức như mít tinh, ra quân, diễu hành cổ động, hội trại thanh thiếu niên, phát hành tờ gấp, sách hỏi đáp… thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, phong trào xây dựng tủ sách pháp luật, qua đó thu hút sự chú ý của đông đảo thanh thiếu niên và nhân dân. Không những thế, tổ chức Đoàn, Hội cũng tích cực, chủ động lập các fanpage để thông tin, tuyên truyền và kết nối hoạt động của tổ chức tới đoàn viên, thanh thiếu nhi, tạo hiệu ứng lan toả lớn, góp phần thực hiện công tác giáo dục, trong đó có công tác giáo dục pháp luật.
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL. Cụ thể, Đoàn chú trọng việc xây dựng và ban hành các văn bản theo thẩm quyền nhằm cụ thể hoá, tăng cường và bảo đảm việc tiếp cận thông tin, chính sách pháp luật cho từng đối tượng thanh niên.
Các cấp bộ Đoàn đã thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác PBGDPL, đặc biệt là việc đăng tải các bài viết, cuộc thi trực tuyến trên mạng xã hội. Thực hiện tham mưu, đề xuất Hội đồng các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm về PBGDPL trong đoàn viên, thanh thiếu niên, nâng cao chất lượng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn.
Tuy nhiên, các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL chủ yếu được tổ chức lồng ghép trong các hoạt động khác của Đoàn, Hội, Đội; Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL còn chưa phong phú, chưa tiếp cận được hết các đối tượng thanh thiếu nhi. Việc cung cấp thông tin đến vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn; một số bộ phận báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của Đoàn còn hạn chế về kỹ năng tuyên truyền pháp luật, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.
Nguồn lực thực hiện về nhân sự phụ trách chính và kinh phí thực hiện còn thiếu hụt nên công tác PBGDPL chưa được đi vào chiều sâu và liên tục, liền mạch để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc khắc phục tình trạng phạm tội trong độ tuổi vị thành niên.  
Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình triển khai công tác PBGDPL; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, phải phát huy đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của Đoàn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL và tư vấn pháp luật cho đội ngũ cán bộ đoàn. Tăng cường công tác chỉ đạo của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp về PBGDPL; làm rõ tính chủ động, tích cực của đội ngũ thanh thiếu niên, qua đó lấy kết quả ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ này là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên. Thứ trưởng cũng yêu cầu đa dạng hoá các hình thức PBGDPL, phong phú, sáng tạo và có tính lan toả cao, tập trung tuyên truyền vào trên mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng…   
Ngoài ra, Thứ trưởng đề nghị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL cho đoàn viên, thanh thiếu niên ở cơ sở; kết hợp hài hoà, chặt chẽ các phương thức giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương về triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về pháp luật; xây dựng và vận hành có chiều sâu chuyên trang về pháp luật; thẩm định, sản xuất các nội dung chất lượng về pháp luật để tuyên truyền cho đội ngũ này.
Thanh Trà