Chú trọng công tác kiểm tra trong hệ thống cơ quan THADS để phát hiện và ngăn chặn các vi phạm

14/07/2022
Chú trọng công tác kiểm tra trong hệ thống cơ quan THADS để phát hiện và ngăn chặn các vi phạm
​Ngày 14/7, Tổng cục Thi hành án dân sự (Tổng Cục THADS) - Bộ Tư Pháp tổ chức Hội nghị Giao ban trực tuyến công tác THADS, theo dõi Thi hành án Hành chính (THAHC) 9 tháng năm 2022. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái chủ trì Hội nghị.
Theo Báo cáo tại Hội nghị, những tháng đầu năm, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tuy nhiên, toàn Hệ thống THADS đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh, thực hiện phương án làm việc, tổ chức thi hành án linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể tại từng địa phương, vừa đảm bảo các quy định về phòng chống dịch vừa đảm bảo trình tự, thủ tục luật định.
Nhờ nỗ lực nỗ lực phấn đấu, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, các mặt công tác của Hệ thống THADS vẫn cơ bản được triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch. Một số nhiệm vụ quan trọng, đột xuất đã hoàn thành đạt chất lượng cao.
Về kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, theo báo cáo tại Hội nghị: Về việc, tổng số phải thi hành là 3.710 việc, có điều kiện thi hành là 2.710 việc. Đã thi hành xong 1.299 việc, đạt tỉ lệ 47.93% (giảm 6.00%) so với cùng kỳ năm 2021. 
về tiền, Tổng số phải thi hành là 80.118 tỷ 562 triệu 777 nghìn đồng, có điều kiện thi hành là 41.867 tỷ 151 triệu 804 nghìn đồng, đạt tỉ lệ 23.85% (tăng 18.09%) so với cùng kỳ năm ngoái. 
 
 
 
Công tác THAHC tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. Tổng cục THADS đã tham mưu Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm việc trực tuyến với một số Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nhằm đôn đốc và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành các bản án hành chính trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo phục vụ giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.
Về công tác kiểm tra và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Tổng cục THADS, các Cục THADS đã ban hành và chủ động triển khai nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra công tác THADS và Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022. Đến nay, Tổng cục THADS đã tổ chức 1 Đoàn kiểm tra toàn diện, 5 Đoàn kiểm tra chuyên đề…
Công tác cải cách hành chính tiếp tục được trú trọng, Tổng cục đã chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực THADS; nhằm tiếp tục đơn giản, cắt giảm các loại báo cáo trong THADS, Tổng cục THADS đã rà soát và ban hành Quyết định về chế độ báo cáo trong Hệ thống THADS.
Cũng theo Báo cáo, một số nhiệm vụ quan trọng, đột xuất đã hoàn thành đạt chất lượng cao như: tham mưu xây dựng, trình Chính phủ đề nghị Quốc hội thông qua Luật sửa đổi một số Luật, trong đó có Luật THADS, kịp thời tham mưu ban hành Nghị quyết của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp chỉ đạo công tác THADS giai đoạn 2022-2026 và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn hệ thống THADS; chuẩn bị tốt nội dung phục vụ thanh tra của Bộ Nội vụ về công tác tổ chức cán bộ, của Bộ Công an về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Mai Lương Khôi ghi nhận những kết quả mà Hệ thống THADS đã đạt được. Theo Thứ trưởng, về việc và tiền cơ bản đã đạt được kỳ vọng, đặc biệt là về tiền; tiến độ kết quả thu hồi tài sản tham nhũng được đánh giá cao hơn những năm trước đây; Hệ thống THADS đã triển khai được nhiều mặt công tác: công tác tổ chức cán bộ, công tác đầu tư xây dựng cơ bản…
Đối với một số địa phương kết quả còn thấp, Thứ trưởng đề nghị các đồng chí Cục trưởng cần rà soát, đánh giá lại, đề ra giải pháp, đổi mới những phương thức trong chỉ đạo điều hành theo hướng sâu sát hơn, quyết liệt hơn, cụ thể hơn, rõ ràng hơn, như vậy mới tạo được chuyển biến.
 
 
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị cần lưu ý triển khai đầy đủ các Nghị quyết của cấp Ủy, Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 23 của Ban cán sự Đảng về Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về THA 2022 – 2026... Về công tác kiểm tra, chỉ đạo, Thứ trưởng nhấn mạnh công tác kiểm tra từ Tổng cục xuống các Cục THA và Chi cục cần hiệu quả. Theo đó, cần thực hiện công tác này hết sức chặt chẽ, nghiêm khắc để kịp thời phát hiện ra những thiếu sót, vi phạm để chúng ta chấn chỉnh, không để phát sinh hậu quả.
Thứ trưởng đặc biệt lưu ý, công tác cán bộ của hệ thống thi hành án dân sự phải được quan tâm, đầu tư hơn nữa. Trong thời gian qua, công tác tiếp nối, kế thừa đội ngũ lãnh đạo thực hiện chưa tốt, công tác cán bộ vẫn còn chậm, chưa có sự chủ động. Điều này gây khó khăn trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý.
Xin tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Mai Lương Khôi, Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS Nguyễn Quang Thái khẳng định Tổng cục và các cơ quan THADS sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo trên vào kế hoạch công tác trong những tháng còn lại của năm 2022 và trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Quang Thái cũng cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường (nhất là những tháng đầu năm 2022), các đơn vị gặp nhiều khó khăn về nhân sự trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong khi số tiền phải thi hành tăng cao so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 12,05%) nhưng các cơ quan THADS đã cơ bản thích ứng linh hoạt, an toàn, nỗ lực thi hành, thực hiện các giải pháp linh hoạt để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đến nay, qua 9 tháng, kết quả đạt được tích cực về mọi mặt, trong đó hai chỉ tiêu. Việc thi hành các khoản nợ của các tổ chức tín dụng; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Kết quả đã được ghi nhận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 vừa mới diễn ra.
Toàn Hệ thống đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được liên quan đến THAHC, trong đó nhiều địa phương đã đưa ra được các biện pháp, các cách làm hay để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong chấp hành pháp luật tố tụng hành chính.
Hệ thống quy trình nội bộ tiếp tục được quan tâm, hoàn thiện: Quy trình tổ chức thi hành án, Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ, Quy trình thẩm định giá, bán đấu giá đã và đang được xây dựng, ban hành làm cơ sở cho việc tổ chức hiệu quả công tác THADS trong toàn Hệ thống. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ ngày càng được chú trọng, quan tâm.