Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh làm việc tại tỉnh Bình Dương

22/06/2022
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh làm việc tại tỉnh Bình Dương
Chiều ngày 20/6, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (PBGDPL) do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn đã làm việc tại Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
Tham dự buổi làm việc có các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương: ông Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận TW, ông Nguyễn Sơn Hải, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cùng các thành viên Đoàn kiểm tra.

Về phía tỉnh, có ông Nguyễn Lộc Hà –Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương.

Theo đó, báo cáo với Đoàn công tác về kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022. Với 09/09 huyện, thị xã, thành phố tỉnh đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện trên phạm vi địa phương. Hàng năm Ủy ban nhân dân, Hội đồng tỉnh đều ban hành kế hoạch về PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản đôn đốc chỉ đạo định hướng cho hoạt động PBGDPL tại địa phương; đồng thời ban hành đầy đủ các Kế hoạch triển khai chương trình, đề án và nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật qua đó làm cơ sở cho các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.
Tỉnh cũng đã triển khai thực hiện và chỉ đạo địa phương kiện toàn thành viên, ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng, theo đó, Hội đồng tỉnh có 41 thành viên, Hội đồng cấp huyện có 311 thành viên. Tỉnh cũng đã thực hiện PBGDPL cho các nhóm đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL. Đồng thời , chỉ đạo Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng tỉnh, cấp huyện tổ chức, phân công cho các thành viên, địa phương thực hiện tuyên truyền cho các nhóm đối tượng đặc thù theo đúng quy định của Luật PBGDPL đạt nhiều hiệu quả, kết quả tích cực.

Kết quả, trong năm 2021 tỉnh đã tổng kết các chương trình, đề án về phổ biến giáo dục pháp luật có giai đoạn kết thúc vào năm 2021. Đồng thời rà soát, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo quy định. Năm 2022, trên cơ sở chỉ đạo định hướng của Trung ương, Tỉnh đã ban hành Kế hoạch PBGDPL và các Kế hoạch để triển khai thực hiện chương trình, đề án trên phạm vi toàn tỉnh. Cùng với đó, tỉnh đã giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, tổ chức các hoạt động triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam (09/11) và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đạt được nhiều kết quả cao trong công tác tuyên PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác tuyên truyền PBGDPL phòng chống dịch COVID-19.
Cùng với những kết quả đạt được thì địa phương cũng còn những tồn tại, hạn chế. Đối với năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19 nên ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức một số hoạt động tuyên truyền PBGDPL phải thay đổi, điều chỉnh hình thức, cách thức so với Kế hoạch. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL còn thiếu, chất lượng của đội ngũ báo cáo viên không đồng đều, cơ chế chính sách chưa đáp ứng được so với yêu cầu thực tiễn; hình thức tuyên truyền có sự thay đổi, cải tiến, đa dạng nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Không những thế, một bộ phận nhân dân, người lao động chưa thực sự quan tâm tìm hiểu pháp luật hay tham gia các cuộc tuyên truyền pháp luật và việc huy động các nguồn lực hỗ trợ, xã hội hóa công tác PBGDPL còn hạn chế.

Trong buổi làm việc, địa phương cũng có những kiến nghị đề xuất quan tâm bố trí thêm biên chế cho công tác tư pháp các cấp, nhất là cấp cơ sở để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong điều kiện tình hình mới. Tăng mức chi cho công tác PBGDPL, đồng thời bổ sung quy định về chế độ chính sách đối với đội ngũ làm công tác PBGDPL, nhất là đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tăng mức chi trong công tác hòa giải ở cơ sở quy định.

Ngoài ra, cần tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao kiến thức, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.Tập huấn hướng dẫn, triển khai các mô hình mới, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL để giúp các địa phương tiếp tục đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trong tình hình mới. Cùng với đó, mong muốn Bộ sớm tổ chức tập huấn cho các địa phương để triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, các ý kiến trao đổi thẳng thắn, tập trung vào vấn đề thực tiễn trong công tác PBGDPL. Kết quả công tác PBGDPL tỉnh đã bám sát được nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng phối hợp PBGDPL TW, kịp thời kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp. Công tác PBGDPL đối với các đối tượng người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được các ngành, đoàn thể địa phương quan tâm triển khai. Trong hoạt động hoà giải cơ sở, tỉnh đã kết hợp hài hoà hình thức truyền thống và hiện đại. Đặc biệt, địa phương đã quan tâm hỗ trợ hoạt động hoà giải cơ sở, động viên kịp thời các hoà giải viên. Thứ trưởng đã ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được của địa phương trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác PBGDPL của tỉnh vẫn còn những tồn tại hạn chế đã được các đồng chí thẳng thắn nhìn nhận.

Thứ trưởng đề nghị địa phương tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp và phát huy trách nhiệm của các cơ quan thành viên Hội đồng trong triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2022.

Cùng với đó, địa phương cần phải tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề án. Tổ chức truyền thông dự thảo chính sách pháp luật từ sớm, từ xa. Đồng thời, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên vững mạnh, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kỹ năng tuyên truyền PBGDPL, tiếp tục phát huy vai trò của từng cơ quan đơn vị trong hệ thống chính quyền nhất là các lĩnh vực liên quan đến người dân doanh nghiệp.
Thứ trưởng nêu rõ cần gắn kết chặt chẽ công tác hoà giải cơ sở với công tác dân vận, tăng cường tự kiểm tra công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tại địa phương.

Đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo hỗ trợ, tổ chức chính trị - xã hội địa phương phát huy vai trò, huy động nguồn lực, tham gia xã hội hoá công tác PBGDPL.

Tiếp thu ý kiến của trưởng đoàn công tác, Ông Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Bình Dương cảm ơn đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã dành sự quan tâm, làm việc với địa phương và với sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, lãnh đạo địa phương sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt được nhiều kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương cũng đã làm việc tại Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Chủ trì ông Phan Hồng Nguyên - Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp.

Trong năm 2021, tỉnh đã tổ chức tuyên truyền được 25.212 cuộc với hơn 1.534.134 lượt người tham dự; tổ chức 40 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 142.057 lượt người tham gia; tổ chức 32 hội nghị tập huấn với 9.167 lượt người tham dự, biên soạn và in ấn, cấp phát 1.329.268 tờ gấp, 107.825 tài liệu pháp luật, treo hơn 10.600 băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn tuyên truyền pháp luật. Trong 06 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tuyên truyền được 7.736cuộc với 477.362lượt người dự, in ấn cấp phát được 458.047 tờ gấp, tài liệu tuyên truyền pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam