Bộ Tư pháp: Quan tâm cán bộ trẻ để chuẩn bị nguồn nhân sự lâu dài

06/05/2022
Bộ Tư pháp: Quan tâm cán bộ trẻ để chuẩn bị nguồn nhân sự lâu dài
Sáng 06/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã chủ trì Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện quy định về công tác quy hoạch cán bộ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy.
Tại Hội Nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Việt Hùng trình bày, quán triệt nội dung của Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ. Theo đó, công tác quy hoạch cán bộ được hiểu là việc phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có triển vọng đưa vào đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động có lộ trình để tạo nguồn cán bộ lâu dài. Đây là việc làm thường xuyên, định kỳ hàng năm của cả trung ương và địa phương. Đối với cơ quan nhà nước ở Trung ương, bên cạnh việc quy hoạch cán bộ tại chỗ là quy hoạch cán bộ từ đơn vị khác, từ địa phương về để tạo ra sự cạnh tranh, cọ xát và nâng cao năng lực cho cán bộ trẻ.
 

Toàn cảnh Hội nghị
 
Đồng chí Trần Việt Hùng cũng nhấn mạnh: Việc quy hoạch phải coi trọng chất lượng, bảo đảm cân đối, hài hoà, hợp lý, liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ; giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng; giữa đánh giá với quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, giữa cán bộ quy hoạch với cán bộ đương nhiệm; giữa nguồn cán bộ ở Trung ương với địa phương, địa bàn và lĩnh vực công tác; giữa nguồn cán bộ tại chỗ với nguồn cán bộ từ nơi khác. Quy hoạch cấp ủy các cấp phải gắn với quy hoạch lãnh đạo, quản lý; lấy quy hoạch các chức danh cấp uỷ làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên; gắn kết chặt chẽ quy hoạch cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị với quy hoạch cán bộ cấp chiến lược…
Tại Hội nghị, đồng chí Phan Thị Hồng Hà, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày, quán triệt Kế hoạch số 36-KH/BCSĐ ngày 26/4/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Tư pháp giai đoạn 2026 - 2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021 – 2026.
 
 
Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh: cán bộ và chất lượng của đội ngũ cán bộ là một trong các yếu tố quyết định sự thành bại trong thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ khó, đòi hỏi yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ. Quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng trong công tác cán bộ nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nhận thức đúng tầm quan trọng đó, trong các nhiệm kỳ gần đây, Ban cán sự đảng, cấp ủy đảng và Thủ trưởng các đơn vị đã quan tâm, dành thời gian, công sức cho công tác quy hoạch cán bộ của Bộ Tư pháp và từ nguồn cán bộ được quy hoạch thì các đồng chí xuất sắc nhất đã được lựa chọn giới thiệu để bổ nhiệm hoặc ứng cử vào các vị trí lãnh đạo, quản lý quan trọng.
 
Đồng chí Phan Thị Hồng Hà, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp
 
Để đảm bảo công tác quy hoạch được triển khai đúng theo quy định, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đòi hỏi sự tham gia một cách trách nhiệm cao và hết sức nghiêm túc của các đơn vị, tổ chức, đoàn thể và cán bộ của Bộ, trong đó trước hết là Bí thư cấp uỷ, Thủ trưởng các đơn vị. Thứ trưởng đề nghị quan tâm xây dựng kế hoạch cho nhiệm kỳ 2026 - 2031, rà soát quy hoạch nhiệm kỳ 2021 – 2026; phải có rà soát, đánh giá một cách toàn diện cán bộ trước khi giới thiệu quy hoạch; Đồng thời, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của đơn vị đúng thời hạn, tiến độ, quy trình, thủ tục và báo cáo Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt; sau khi được phê duyệt danh sách quy hoạch, đề nghị các đơn vị cần tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch được đào tạo, bồi dưỡng, luôn chuyển, chuyển đổi vị trí công tác để đáp ứng được các tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý tránh tình trạng quy hoạch treo.

Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp uỷ về công tác quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2025 – 2030

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp uỷ về công tác quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2025 – 2030; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
An Như - Trung tâm Thông tin