Thứ trưởng Phan Chí Hiếu làm việc với Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp

05/05/2022
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu làm việc với Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp
Ngày 04/5, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu - Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình) đã có buổi làm việc với Ban Quản lý và Văn phòng Chương trình về tình hình tổ chức và hoạt động của Chương trình trong Quý I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2022. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Phó Trưởng Ban, đồng chí Cao Đăng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế các đồng chí thành viên Ban Quản lý.
Trong Quý I năm 2022, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 và trước diễn biến vẫn còn phức tạp của dịch, nền kinh tế - xã hội nước ta đang bước vào giai đoạn phục hồi, Ban Quản lý Chương trình đã và đang triển khai nhiều hoạt động năm 2022 nhằm hỗ trợ pháp lý cho doang nghiệp nhỏ và vừa và đạt được một số kết quả nhất định như: xây dựng kế hoạch năm 2022 và phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính trình Lãnh đạo Bộ phân bổ kinh phí năm 2022 của Chương trình; kiện toàn Ban Quản lý Chương trình HTPLLN. Về các hoạt động cụ thể: Về nhóm hoạt động thực hiện thông qua hình thức tổ chức đấu thầu rộng rãi trên mạng đấu thầu quốc gia: (i) Xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam; (ii) Xây dựng chương trình phóng sự về doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và các vấn đề pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; (iii) Xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài Truyền hình; (iv) Xây dựng bài giảng điện tử bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; (v) Xây dựng bản tin điện tử về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hoạt động xây dựng “Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ năm 2022; Hoạt động của Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; Công tác tài chính, kế toán bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định...
Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phát biểu từ các đồng chí dự họp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu - Trưởng Ban Quản lý Chương trình đã đưa ra chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ trong Quý II năm 2022, trong đó có việc nghiên cứu mở rộng thêm các kênh truyền hình, truyền thông khác để thay thế các kênh phát sóng cũ theo sự phát triển của công nghệ 4.0; tập trung việc xây dựng dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”; Quan tâm thu hút lực lượng chuyên gia giỏi kết hợp với các hoạt động của Chương trình (bài giảng, diễn đàn,…).