Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc thăm và làm việc với Sở Tư pháp Thái Nguyên

27/04/2022
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc thăm và làm việc với Sở Tư pháp Thái Nguyên
Chiều ngày 26/4, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc dẫn đầu đến thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên Vũ Thị Lệ Hằng đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp tỉnh 04 tháng đầu năm 2022. Hoạt động kiểm tra văn bản QPPL được chú trọng thực hiện, đảm bảo 100% văn bản QPPL được kiểm tra sau khi ban hành. Hoạt động kiểm tra theo thẩm quyền, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được thực hiện hiệu quả, đạt kết quả tích cực.

Trong tổ chức thi hành pháp luật, Sở Tư pháp hiện đang được giao nhiều trách nhiệm trong việc tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc trong triển khai thi hành văn bản pháp luật cũng như trong phân tích, đánh giá, xác định các vấn đề pháp lý trong các quyết định, chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Sở Tư pháp đã xây dựng cơ sở dữ liệu số hoá về hệ thống văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành (tại địa chỉ vbpl.vn), cung cấp văn bản được số hoá với đầy đủ thông tin về hiệu lực văn bản, nội dung được sửa đổi, bổ sung… đảm bảo 100% văn bản sau khi được ban hành được số hoá trên môi trường mạng internet.

Về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở: thực hiện song song với các hình thức PBGDPL truyền thống, các mô hình mới, hiệu quả, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả như: tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; hỏi đáp pháp luật, đăng tải hướng dẫn, pa- nô, áp- phích, video tuyên truyền về pháp luật.

Năm 2021, Sở Tư pháp đã hoàn thành việc xây dựng Cổng thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh Thái Nguyên, phục vụ tích cực cho các hoạt động PBGDPL và các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương...

Những tháng tiếp theo, Sở Tư Pháp tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu chỉ đạo, triển khai toàn diện công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. Sở Tư Pháp cũng báo cáo đồng chí Thứ trưởng một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở Tư pháp cũng báo cáo về những hoạt động đã thực hiện và đề xuất, kiến nghị để thực hiện công tác tư pháp tỉnh đạt kết quả cao hơn.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực và kết quả đạt được của Sở Tư pháp Thái Nguyên trong thời gian qua. Thời gian tới, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên cần tham mưu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những vướng mắc trong thể chế ngành Tư pháp. Tăng cường công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phát huy được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh vai trò của ngành Tư pháp trong hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó, cần đưa ra các giải pháp khắc phục những vướng mắc, khó khăn trong công tác. Tăng cường quản lý, xây dựng bộ máy tư pháp trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, Sở cần nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp để tiếp cận gần nhất đến nhân dân, phấn đấu để công tác phổ biến pháp luật là tự thân, tạo hứng thú tìm hiểu pháp luật của người dân, lồng ghép phổ biến pháp luật vào các chương trình trọng tâm.

Trọng Thể

baophapluat.vn