Tập huấn chuyên sâu về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

05/05/2022
Tập huấn chuyên sâu về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Sáng ngày 5/5, tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Tham dự Hội nghị có bà Đặng Hoàng Oanh – Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông Đào Mỹ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Hà Công Khánh – Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên và đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, các Sở, Ban, ngành và các cán bộ công tác đang tại các cơ quan có liên quan về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 67/2020/QH14 ngày 23/11/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 đã đánh dấu một bước phát triển mới trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng, hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung, đồng thời khẳng định một bước phát triển mới về cơ chế pháp lý bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, duy trì tốt trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính nhà nước ở nước ta.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho biết, mục đích tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính tại các địa phương những kiến thức cơ bản, cập nhật về nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Chương trình tập huấn cũng tập trung cung cấp, trang bị những kiến thức chuyên sâu, mới nhất về những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2014, Các kỹ năng để triển khai các nhiệm vụ cụ thể của công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Hội nghị tập huấn cũng là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, thảo luận những thông tin liên quan, những tình huống khó khăn, phức tạp, vướng mắc và những vấn đề đặc thù của các địa phương đã, đang và dự kiến có thể sẽ gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, qua đó, cùng nhau giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn thời gian qua.

Thứ trưởng đề nghị các đồng chí giảng viên cần chủ động trao đổi, chia sẻ và thể hiện tính trách nhiệm, tâm huyết của mình truyền đạt những kiến thức, thông tin pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đầy đủ, phong phú, chính xác cho các đại biểu tham dự. Đồng thời, trên cơ sở lắng nghe các chuyên đề do các giảng viên thuyết trình, chủ động đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp để giải quyết những vướng mắc trong thực tế công tác xử lý vi phạm hành chính thời gian qua, góp phần thiết thực triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ngày càng hiệu quả.

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhìn nhận Phú Yên đã và đang không ngừng nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật hành chính, các hành vi vi phạm diễn ra tinh vi hơn, xuất hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau, do đó, đặt ra yêu cầu cần phải có những biện pháp hữu hiệu, trong đó xử lý vi phạm hành chính là công cụ quan trọng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm hành chính, giúp duy trì trật tự, kỷ cương hành chính.

Nhận thức rõ tầm quan trọng này, trong những năm qua, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thi hành nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trong đó, tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thông qua các hình thức đa dạng, phù hợp; chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức.

“Việc Bộ Tư pháp mở cuộc tập huấn là việc để các đồng chí áp dụng chặt chẽ hơn các quy định về luật xử lý vi phạm hành chính, bộ máy và biên chế, đảm bảo cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Đồng thời, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực quản lý”, ông Đào Mỹ - Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Cùng ngày, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh có buổi làm việc với Sở Tư pháp và Cục Thi hành án tỉnh Phú Yên.

Minh Hằng , Thiên Thanh

baophapluat.vn