Chuẩn bị tổng kết công tác tư pháp năm 2021, triển khai công tác tư pháp năm 2022

18/11/2021
Chuẩn bị tổng kết công tác tư pháp năm 2021, triển khai công tác tư pháp năm 2022
Chiều 17/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì cuộc họp báo cáo công tác chuẩn bị nội dung cho Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2021, triển khai công tác tư pháp năm 2022.


Theo báo cáo tại cuộc họp, để chuẩn bị tổng kết công tác tư pháp năm 2021, Văn phòng Bộ đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết, đặc biệt Kế hoạch tổ chức tổng kết công tác tư pháp đã ban hành sớm hơn các năm trước. Các bộ, ngành, địa phương cũng như các đơn vị thuộc Bộ đang triển khai chuẩn bị báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề theo phân công. Cục Kế hoạch – Tài chính đang tích cực phối hợp, hướng dẫn việc nhập liệu số liệu thống kê trên Phần mềm.

Dự kiến, Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 64 điểm cầu (điểm cầu Trung ương – điểm cầu chính và điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Về thời gian, Hội nghị dự kiến tổ chức trong 1/2 ngày vào tuần cuối tháng 12/2021.

Kết luận cuộc hợp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đánh giá cao công tác chuẩn bị của Văn phòng Bộ, đồng thời đề nghị Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan cần chuẩn bị kỹ lưỡng để Kế hoạch tổng kết công tác năm 2021 đạt kết quả tốt nhất. Cụ thể, Thứ trưởng đề nghị cân nhắc lại thời gian tổ chức Hội nghị; thống nhất lại báo cáo tổng hợp do Lãnh đạo Bộ trình bày; lựa chọn ý kiến trao đổi của các địa phương, cơ quan pháp chế để đảm bảo cơ cấu, đa dạng, tổng thể.

Bên cạnh đó, cần đổi mới hình thức xây dựng báo cáo, đảm bảo số liệu chính xác, tập trung đánh giá sâu và có liên hệ với kế hoạch công tác năm, nhất là những đóng góp của Bộ, ngành, pháp chế đối với Trung ương, địa phương và Bộ, ngành…

P.Mai