Họp Hội đồng thẩm định dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

28/07/2020
Họp Hội đồng thẩm định dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
Ngày 28/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).
Tại cuộc họp thẩm định, đại diện Bộ Công an đã thông tin các nội dung quan trọng liên quan đến đề nghị xây dựng dự án, trong đó có báo cáo tổng kết thi hành Luật Phòng, chống ma túy và nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Đại diện Bộ Công an cho biết, việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, như: công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy đi vào nề nếp và có hiệu quả; nhận thức của cán bộ, công chức các cấp và đông đảo người dân trong xã hội về tác hại của ma túy và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân được nâng lên; công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy đã có sự đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, huy động được sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành, đông đảo quần chúng, nhiều mô hình tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy có hiệu quả được triển khai, nhân rộng; từng bước đổi mới công tác cai nghiện ma túy; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy đạt được nhiều kết quả; phát hiện, điều tra, khám phá nhiều tổ chức, đường dây tội phạm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn trong nước và xuyên quốc gia, thu giữ lượng ma túy rất lớn. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã tạo nền tảng pháp lý cho việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy. Những kết quả triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy đã giúp kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Việc ban hành và thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy đã thể hiện trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong thực thi các Công ước quốc tế về phòng, chống ma túy cũng như các Nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.

 
Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh và đa dạng của nền kinh tế, đời sống văn hóa – xã hội, nên một số quan hệ xã hội mới liên quan đến phòng, chống ma túy xuất hiện nhưng chưa có quy định điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, như: Chưa có quy định về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; Quy định về công tác cai nghiện còn một số bất cập; Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi bổ sung năm 2008  có một số nội dung chưa bảo đảm sự thống nhất đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Như vậy, việc xây dựng Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) là yêu cầu cấp thiết, khách quan để thể chế hóa quan điểm của Đảng, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống ma túy, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.
Trong cuộc họp thẩm định này, Hội đồng thẩm định đã tập trung trao đổi, thảo luận về sự cần thiết ban hành Đề nghị xây dựng Dự án luật; Sự phù hợp của quy định về đối tượng, phạm vi điều chỉnh; Sự phù hợp của dự thảo Đề nghị với chủ trương của Đảng và Nhà nước; thẩm định tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ với hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như đồng bộ với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Các đại biểu tham gia thẩm định cũng bày tỏ sự nhất trí với hồ sơ dự thảo của Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); đồng thời, góp ý cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung những nội dung mới vào báo cáo đánh giá tác động, đảm bảo tính khả thi đối với việc thực thi các quy định pháp luật trên thực tế.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao quá trình chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) của Bộ Công an. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh khẳng định, trong thời gian qua Bộ công an đã tiếp thu nhiều ý kiến góp ý từ các Bộ, ngành và bám sát 03 chính sách đã được Chính phủ thông qua, đó là: Quy định cơ chế quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; Xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm hiệu quả công tác cai nghiện bắt buộc và khuyến khích xã hội hóa công tác cai nghiện tự nguyện; Xây dựng quy định về phòng, chống ma túy đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phải rà soát kỹ lưỡng những quy định còn chưa cụ thể; rà soát tính hợp hiến, hợp pháp; tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác để có hướng xử lý chính thức đối với các vấn đề về phòng, chống ma túy trong tình hình hiện nay và bổ sung những nội dung mới trong báo cáo đánh giá tác động, hoàn chỉnh Dự thảo đầy đủ trình Chính phủ phê duyệt.
N.D