Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Khoa học và Công nghệ

22/07/2020
Kiểm tra công tác thi hành pháp luật  về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Khoa học và Công nghệ
Trong hai ngày 16 và 17/7/2020, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Khoa học và Công nghệ (theo Quyết định số 1281/QĐ-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020). Đoàn kiểm tra bao gồm đại diện Bộ Công an, Lãnh đạo và công chức Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Thanh tra Bộ Tư pháp. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ: Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ; Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng; Cục Sở hữu trí tuệ; Cục An toàn bức xạ hạt nhân; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ; các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ...
Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Trưởng Đoàn kiểm tra đã nhấn mạnh về sự cần thiết và  ý nghĩa quan trọng của nhiệm vụ triển khai thực hiện việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đặc biệt là đối với Bộ Khoa học và Công nghệ là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, có liên quan trực tiếp đến hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Hoạt động kiểm tra nhằm góp phần thúc đẩy, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm và chất lượng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tính chuyên nghiệp  trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
  Sau khi nghe đồng chí Đỗ Hồng Giang, Vụ trưởng Vụ pháp chế, được Lãnh đạo Bộ ủy quyền, thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình, kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019, Đoàn kiểm tra đã có những nhận xét, đánh giá, đồng thời đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu để làm rõ hơn một số nội dung trong Báo cáo như: Công tác chỉ đạo, điều hành; công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; các số liệu cụ thể về khiếu nại, khởi kiện về xử lý vi phạm hành chính; những khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và một số vấn đề khác liên quan đến công tác áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ.
Kết luận sơ bộ tình hình kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh ưu điểm và kết quả đã đạt được, Thứ trưởng cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ nêu trong báo cáo, cũng như của đại diện một số đơn vị thuộc Bộ trong buổi làm việc và cam kết sẽ tổng hợp đầy đủ, khach quan để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Với yêu cầu tạo sự chuyển biến đồng bộ, toàn diện việc triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và những năm tiếp theo, thay mặt Đoàn kiểm tra, Thứ trưởng đề nghị Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành; công tác phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; công tác thanh tra, kiểm tra; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Trước đó, Đoàn kiểm tra do ông Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp, Phó Trưởng đoàn chủ trì, đã dành thời gian 01 ngày làm việc (ngày 16/7/2020) tiến hành kiểm tra các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do Chánh Thanh tra Bộ và Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khoa học và Công nghệ giao quyền cho Phó Tổng cục trưởng thực hiện việc xử phạt trong năm 2019.  Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung, việc lập hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính đã tuân thủ quy định về  thủ tục, thẩm quyền theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, công tác xử phạt vi phạm hành chính còn có những sai sót về thủ tục và về  áp dụng pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong một số vụ việc, cần khẩn trương có biện  pháp khắc phục theo quy định, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thời gian tới./.
Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật