Bộ trưởng Lê Thành Long tiếp Tân Trưởng Đại diện Văn phòng Jica tại Việt Nam

16/07/2020
Bộ trưởng Lê Thành Long tiếp Tân Trưởng Đại diện Văn phòng Jica tại Việt Nam
Chiều ngày 16/7, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã tiếp ngài SHIMIZU Akira, Tân Trưởng Đại diện Văn phòng Jica tại Việt Nam.
Chúc mừng ngài SHIMIZU Akira mới được bổ nhiệm làm Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam từ tháng 3/2020, Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định, trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, Nhật Bản là đối tác truyền thống, lâu đời, thân thiết và tin cậy của Việt Nam; quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị ngày càng đuợc củng cố. Bộ trưởng Lê Thành Long tin tưởng rằng, với sự quan tâm mà Ngài Trưởng Đại diện dành cho Việt Nam nói chung và cho Bộ, ngành Tư pháp nói riêng, cùng với kinh nghiệm công tác 4 năm tại Việt Nam, Ngài Trưởng Đại diện sẽ ủng hộ và hỗ trợ tích cực để quan hệ hợp tác giữa các cơ quan pháp luật và tư pháp của Việt Nam và JICA sẽ ngày càng được tăng cường, hiệu quả, thiết thực, đặc biệt là triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các hoạt động trong khuôn khổ Dự án JICA hiện hành, cũng như thúc đẩy để Dự án JICA mới được triển khai thực hiện theo đúng thời gian dự kiến, kịp thời hỗ trợ cho Bộ Tư pháp và các cơ quan pháp luật, tư pháp của Việt Nam trong việc thực hiện các nhiệm vụ mang tính ưu tiên trong quá trình cải cách pháp luật, cải cách tư pháp.
Đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng Lê Thành Long, ngài SHIMIZU Akira đã điểm lại một số kết quả đạt được trong quá trình hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ngài SHIMIZU Akira nhấn mạnh, dự án Jica đã và đang được triển khai thành công, hiệu quả tại Việt Nam; với tư cách là Trưởng Đại diện Văn phòng, ngài SHIMIZU Akira cũng khẳng định trong thời gian làm việc tại Việt Nam, bản thân ngài sẽ nỗ lực hết mình để dự án diễn ra thành công tốt đẹp.
Ngọc Dung - Trung tâm Thông tin