Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Giao thông vận tải

10/07/2020
Kiểm tra công tác thi hành pháp luật  về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Giao thông vận tải
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1281/QĐ-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trong hai ngày 07 và 08/7/2020, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn tiếp tục kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Giao thông vận tải. Đoàn kiểm tra bao gồm đại diện Bộ Công an, Lãnh đạo và công chức Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Thanh tra Bộ Tư pháp. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ GTVT: Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ...
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh - Trưởng đoàn kiểm tra đã nhấn mạnh về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của xử lý vi phạm hành chính và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Mục đích của việc kiểm tra nhằm nắm bắt đầy đủ, xác thực tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh có thẩm quyền xử phạt thuộc Bộ Giao thông vận tải; qua đó, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải về những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.
Theo Báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, trong năm 2019 Bộ đã ban hành các quyết định và văn bản chỉ đạo thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về về xử lý vi phạm hành chính. Cùng với đó các Tổng cục, Cục cũng ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý của mình. Năm 2019, Bộ cũng đã chủ trì, phối hơjp các Bộ, ngành hữu quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chíh trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; tham gia ý kiến với Bộ Tư pháp về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, Bộ và các đơn vị thuộc Bộ cũng thường xuyên quan tâm đến công tác phổ biến, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính.
Sau khi nghe đại diện Thanh tra Bộ Giao thông vận tải báo cáo về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Đoàn kiểm tra đã có những nhận xét, đánh giá, đồng thời, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục làm rõ hơn một số nội dung trong Báo cáo như: Công tác kiểm tra tình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; cung cấp các số liệu cụ thể về các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành chính, số liệu cụ thể về tình hình chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; số liệu khiếu nại, khởi kiện về xử lý vi phạm hành chính; những khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và một số vấn đề khác liên quan đến công tác áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Giao thông vận tải.
Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp – Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã thông báo sơ bộ  kết quả làm việc của Đoàn kiểm tra liên ngành với Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng cục Đường bộ Việt Nam ngày 07/7/2020. Theo đó, Đoàn kiểm tra đã dành thời gian 01 ngày làm việc tiến hành kiểm tra trực tiếp một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam (hoặc cấp phó được giao quyền) và các chức danh có thẩm quyền xử phạt thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.  Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung, việc lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảo đảm tuân thủ đúng thủ tục, thẩm quyền theo quy định pháp luật, việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính bảo đảm tính chính xác, nghiêm minh. Tuy nhiên, công tác xử phạt vi phạm hành chính vẫn còn những sai sót về thủ tục và về áp dụng pháp luật  xử phạt vi phạm hành chính trong một số vụ việc, cần kịp thời, nghiêm túc khắc phục, rút kinh nghiệm trong thời gian tới.
 Kết luận tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh - Trưởng Đoàn kiểm tra hoan nghênh việc chuẩn bị về hồ sơ, tài liệu, báo cáo đầy đủ của Bộ GTVT, tinh thần phục vụ công tác kiểm tra cũng như sự có mặt, tham gia đầy đủ của các thành viên dự họp theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, đánh giá công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã được Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải quan tâm, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng. Mặc dù vậy, kết quả thực hiện công tác này vẫn còn một số hạn chế nhất định, cần tiếp tục triển khai quyết liệt trong việc thực hiện một số hoạt động, đặc biệt là công tác kiểm tra, công tác tập huấn trong quản lý xử lý vi phạm hành chính…  nhằm nâng cao hiệu quả trong thực tiễn. Để đẩy mạnh hiệu quả công tác này trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành và tiếp tục triển khai hoạt động này sát sao và sâu rộng hơn. Đoàn Kiểm tra cũng đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải và sẽ tổng hợp để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.
Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật