Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân vận của hệ thống chính trị

20/07/2020
Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân vận của hệ thống chính trị
Chiều 17/7, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Đoàn kiểm tra số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị do đồng chí Hà Ban, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn và đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Phó Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp.
Tiếp đón và làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng; đồng chí Phan Chí Hiếu; Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng; các Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Mai Lương Khôi cùng các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, tổ chức chính trị - xã hội, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Theo báo cáo, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn được Chính phủ giao, Bộ Tư pháp đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Bộ những chủ trương của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận nói chung và Quy chế dân vận của hệ thống chính trị nói riêng thành các quy định trong Hiến pháp 2013, các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của Chính phủ, của các Bộ, ngành; quan tâm hơn tới công tác tổ chức thi hành các văn bản đó trong thực tiễn.
Trong quá trình thực hiện, Bộ Tư pháp đã quán triệt thực hiện tốt nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhờ đó đã tạo được tinh thần đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tăng cường góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, qua 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Tư pháp đã nhận diện được một số hạn chế, phân tích các nguyên nhân để rút ra các bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong thời gian tới.
K.Q