Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại thành phố Hải Phòng

27/06/2020
Kiểm tra công tác thi hành pháp luật  về xử lý vi phạm hành chính tại thành phố Hải Phòng
Trong hai ngày 25 và 26/6/2020, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 1282/QĐ-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020.
Thành phần Đoàn kiểm tra gồm Lãnh đạo và cán bộ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, đại diện Bộ Công an, lãnh đạo Thanh tra Bộ Tư pháp. Chủ trì buổi làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành vào sáng ngày 26/6/2020, có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, các đồng chí là đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan chuyên trách của Thành phố (Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Cục Hải quan,  Cục Quản lý thị trường …), các đồng chí Lãnh đạo UBND các quận, huyện (Hồng Bàng, Dương Kinh, An Lão, Thủy Nguyên). 
Theo báo cáo, căn cứ quy pháp luật về XLVPHC, thời gian qua, UBND thành phố Hải Phòng cùng các Sở, ban, ngành, UBND các quận/huyện trên địa bàn thành phố đã nghiêm túc thực hiện công tác thi hành pháp luật  về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật liên quan. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để tăng cường quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính; công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; công tác kiểm tra, thanh tra, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; việc xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đến công tác báo cáo, thống kê; giải quyết khiếu nại tố cáo đều được lãnh đạo UBND Thành phố Hải phòng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện.
  Tại buổi làm việc, các thành viên của Đoàn kiểm tra liên ngành đã nêu vấn đề, đặt một số câu hỏi đề nghị Lãnh đạo Thành phố, các sở, ban ngành, cơ quan hữu quan của Thành phố cung cấp thêm thông tin, số liệu, làm rõ thêm một số vấn đề cụ thể nêu trong báo cáo. Theo đó, đại diện các Sở, ngành, UBND các quận/huyện trên địa bàn thành phố đã trực tiếp trao đổi, cung cấp thêm thông tin, làm rõ những vấn đề thuộc nội dung báo cáo và các vấn đề khác liên quan đến phương thức, cách thức, biện pháp tổ chức thực hiện, kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương. Buổi làm việc giữa Đoàn kiểm tra liên ngành và Lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo các Sở ngành hữu quan, lãnh đạo UBND các quận huyện diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, khách quan, xây dựng và hiệu quả.
Kết luận sơ bộ tình hình kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố thời gian qua, đồng thời, nhấn mạnh vai trò quan trọng  của Sở Tư pháp trong tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố. Bên cạnh ưu điểm và kết quả đã đạt được, Thứ trưởng cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Hải Phòng, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của UBND thành phố nêu trong báo cáo, cũng như của đại diện các Sở, ban, ngành, các quận/huyện trong buổi làm việc và khẳng định sẽ tổng hợp khách quan, đầy đủ để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Với yêu cầu tạo sự chuyển biến đồng bộ, toàn diện việc triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và những năm tiếp theo, thay mặt Đoàn kiểm tra, Thứ trưởng đề nghị Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; công tác phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; công tác thanh tra, kiểm tra; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm cho việc thực thi hiệu quả hơn nữa công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng chống vi phạm hành chính trên dịa bàn thành phố.
Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ, là 02 trong 05 thành phố trực thuộc trung ương tại Việt Nam, do đó, có số lượng hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính lớn, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; an toàn thực phẩm; giao thông; xây dựng; đất đai; môi trường… Theo đó, Đoàn kiểm tra đã dành thời gian 01 ngày làm việc (ngày 25/6/2020) tiến hành kiểm tra trực tiếp (xác suất) các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND thành phố và các chức danh có thẩm quyền xử phạt thuộc Sở Giao thông vận tải và Sở Công Thương trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.  Kết quả kiểm tra cho thấy, về cơ bản, việc lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảo đảm tuân thủ đúng thủ tục, thẩm quyền theo quy định pháp luật, việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính bảo đảm tính chính xác, nghiêm minh. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót, cần nghiêm túc và kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong áp dụng pháp luật XLVPHC trong thời gian tới./.
Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật