Chuẩn bị tâm thế phát triển đúng tầm với tư cách là cơ sở đào tạo Cao đẳng luật

26/06/2020
Chuẩn bị tâm thế phát triển đúng tầm với tư cách là cơ sở đào tạo Cao đẳng luật
Sáng 25/6, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến về một số nhiệm vụ trọng tâm của Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên.
Báo cáo tại buổi làm việc, trong 6 tháng đầu năm 2020, các mặt công tác của Trường Trung cấp Luật Vị Thanh đều đảm bảo thực hiện đúng theo kế hoạch công tác năm 2020. Tính đến ngày 22/6, ước tính Trường đã hoàn thành khoảng 41,76% khối lượng công việc theo Kế hoạch công tác năm 2020. Trong đó, Trường quan tâm hàng đầu đến triển khai thực hiện các giải pháp đã đề ra tại Đề án phát triển Trường đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030.
Hiện tại, Trường đã hoàn thiện và thông qua Hội đồng thẩm định của Tổng cục GDNN Bộ LĐTB&XH về “Đề án nâng cấp lên Trường Cao đẳng Luật Miền Nam”; Lãnh đạo Bộ phê duyệt “Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê cơ sở vật chất”… Đặc biệt, Trường luôn xác định tuyển sinh trung cấp luật là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, do đó Trường đã thành lập và đổi mới hoạt động của Hội đồng tuyển sinh, Tổ tư vấn tuyển sinh và các bộ phận giúp việc nhằm triển khai các biện pháp, cách thức tuyển sinh hiệu quả, làm việc với các đơn vị để hỗ trợ công tác tuyển sinh của Trường năm 2020 đạt hiệu quả.
Đối với Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, trong 6 tháng đầu năm 2020, Trường đã triển khai khẩn trương, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2020 của ngành Tư pháp và những nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác năm 2020 của Trường. Qua đó, đã có được những kết quả tương đối toàn diện, đảm bảo chất lượng, thời gian theo kế hoạch được phê duyệt.
Bên cạnh đó, để chuẩn bị các điều kiện hoạt động khi Trường được nâng cấp lên thành Cao đẳng luật, Trường đã yêu cầu các đơn vị dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc, dự thảo các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Khoa và Trung tâm, quy chế làm việc của giảng viên; chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất cần thiết để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao kết quả mà Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên đã đạt được trong 6 tháng vừa qua.
Thứ trưởng đề nghị cả 2 Trường cần tiếp tục khai thác thế mạnh, kinh nghiệm của mình trong công tác tuyển sinh và có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng; bám sát vào các yêu cầu đối với tiêu chuẩn, chức danh tư pháp, hộ tịch ở tất cả các địa phương để mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức tư pháp, hộ tịch ở mỗi địa phương.
Thứ trưởng nhấn mạnh cả hai Trường phải chuẩn bị đầy đủ về tâm thế cũng như các điều kiện khác để phát triển đúng tầm với cơ sở đào tạo Cao đẳng ở miền Bắc và miền Nam. Đồng thời, hai đơn vị sớm biên soạn giáo trình Cao đẳng; rà soát, kiện toàn về điều kiện, tiêu chuẩn của từng chức danh trong trường để nâng cấp giáo viên lên thành giảng viên; nhanh chóng hoàn thiện bộ hồ sơ để đăng ký hoạt động nghề nghiệp… Thứ trưởng đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp, Đại học luật Hà Nội và các đơn vị có liên quan phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để giúp đỡ, hỗ trợ cho hai Trường.
Phương Mai