Thứ trưởng Phan Chí Hiếu dự buổi bàn giao công tác bổ trợ tư pháp

12/02/2020
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu dự buổi bàn giao công tác bổ trợ tư pháp
Ngày 12/02, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã dự buổi bàn giao công tác bổ trợ tư pháp giữa đồng chí Đỗ Hoàng Yến, nguyên Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp và đồng chí Nguyễn Thị Mai, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp được giao phụ trách đơn vị.
Tại buổi bàn giao, đồng chí Nguyễn Thị Mai cho biết, Biên bản Bàn giao công tác sẽ bàn giao toàn bộ các công việc mà đơn vị đang thực hiện gồm 4 lĩnh vực chủ yếu: Toàn bộ công việc, hồ sơ xây dựng thể chế; hồ sơ lĩnh vực cấp phép của đơn vị; hồ sơ tổ chức bộ máy, biên chế; Công tác tài chính, tài sản của Cục. Nhất trí với nội dung Biên bản bàn giao, đồng chí Đỗ Hoàng Yến cũng thông tin lại một số vấn đề có liên quan, đồng thời cho biết ngay từ những tháng đầu năm 2019, tức là gần 1 năm trước khi có Quyết định nghỉ hưu, đồng chí đã chỉ đạo các Phòng thuộc Cục chuẩn bị các công việc có liên quan để thực hiện tốt việc chuyển giao này.
 

 
Đánh giá cao vai trò lãnh đạo của đồng chí nguyên Cục trưởng trong suốt 11 năm giữ cương vị đứng đầu đơn vị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng khen ngợi tinh thần trách nhiệm của đồng chí Đỗ Hoàng Yến trong việc bàn giao công tác để đảm bảo công việc được liên tục, không bị gián đoạn.
Thứ trưởng nhấn mạnh, Cục Bổ trợ tư pháp là đơn vị quản lý nhà nước nhiều lĩnh vực, tính chất công việc khó, phức tạp, có lĩnh vực còn mới... Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của đồng chí nguyên Cục trưởng, sự đoàn kết nhất trí của đơn vị, các nhiệm vụ được giao đều đã hoàn thành. Qua đó, thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của đồng chí cho sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp.  
Thứ trưởng cũng chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Mai đã được Lãnh đạo Bộ tin tưởng, giao Phụ trách đơn vị trong thời gian chưa kiện toàn lãnh đạo đơn vị. Thứ trưởng đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Mai tiếp tục phát huy năng lực chỉ đạo, điều hành, tinh thần đoàn kết, nhất trí trong đơn vị, đồng thời đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Cục Bổ trợ Tư pháp trong thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, ngành.
 

Cũng trong buổi bàn giao, lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức Cục Bổ trợ Tư pháp đã phát biểu tri ân đến đồng chí Đỗ Hoàng Yến vì những đóng góp và tình cảm của đồng chí nguyên Cục trưởng dành cho đơn vị.

An Như - Trung tâm Thông tin