Bộ Tư pháp trao Quyết định nghỉ hưu cho nguyên Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp

07/02/2020
Bộ Tư pháp trao Quyết định nghỉ hưu cho nguyên Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp
Ngày 07/02, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Đỗ Hoàng Yến, nguyên Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/02/2020.
Trong suốt quá trình hơn 31 năm công tác, đồng chí Đỗ Hoàng Yến đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, có đóng góp lớn vào sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp, đặc biệt là công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, vào sự hình thành, phát triển các hoạt động bổ trợ tư pháp như luật sư, công chứng, trọng tài, giám định tư pháp... Với những thành tích đã đạt được trong quá trình công tác, đồng chí được tặng nhiều danh hiệu thi đua như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bằng khen của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bằng khen của Tổng Cục trưởng Tổng Cục an ninh Bộ Công an, Điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2010 – 2015...
Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Lê Thành Long đã trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp tích cực của đồng chí Đỗ Hoàng Yến đối với sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp trong thời gian qua. Bộ trưởng chúc đồng chí và gia đình có nhiều niềm vui, hạnh phúc và mong rằng với kinh nghiệm, trình độ, tâm huyết của mình, đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm, đóng góp cho sự nghiệp chung của Bộ, ngành và đất nước.
Xúc động trước tình cảm và sự trân trọng của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và cán bộ, công chức các đơn vị dành cho mình, đồng chí Đỗ Hoàng Yến cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ, sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị đã góp phần giúp cá nhân đồng chí cũng như Cục Bổ trợ Tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Hoàng Yến cũng khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi sự phát triển chung của Bộ, ngành và đất nước.
Trong dịp này, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã giao phụ trách đơn vị cho đồng chí Nguyễn Thị Mai, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp.

 

An Như – Trung tâm Thông tin