Tạo điều kiện để Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoạt động hiệu quả

13/09/2018
Tạo điều kiện để Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoạt động hiệu quả
Sáng 13/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì họp liên ngành với các Bộ, ngành liên quan về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban). Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban cùng tham dự buổi họp.
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chia sẻ những trăn trở, băn khoăn về tổ chức và hoạt động của Ủy ban, đồng thời mong muốn các Bộ, ngành có liên quan ủng hộ để Ủy ban có điều kiện tốt nhất để hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của Nhà nước và nhân dân.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đều chia sẻ trách nhiệm nặng nề của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong giai đoạn hiện này, đồng thời chia sẻ nhiều ý kiến về cơ chế đặc thù cho Ủy ban, đặc biệt là về chế độ lương và phụ cấp để tạo động lực cho Ủy ban hoạt động.

Khẳng định sự quan tâm và ủng hộ của Bộ Tư pháp đối với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng nhấn mạnh cần làm rõ tính chất đặc thù để tạo điều kiện cho Ủy ban hoạt động hiệu quả. Bộ Tư pháp sẽ hoàn thiện các ý kiến pháp lý để trình Chính phủ xem xét trong thời gian sớm nhất để Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước sớm được ban hành, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động và tổ chức của Ủy ban trong thời gian tới.