Tiếp tục hợp tác trong phổ biến pháp luật và hòa giải cơ sở cho người chưa thành niên

13/09/2018
Tiếp tục hợp tác trong phổ biến pháp luật và hòa giải cơ sở cho người chưa thành niên
Ngày 12/9, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã có buổi làm việc với các chuyên gia của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) do bà Lê Hồng Loan, Trưởng Chương trình bảo vệ trẻ em của UNICEF làm trưởng đoàn.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu gửi lời cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của UNICEF cho Bộ Tư pháp thông qua Dự án Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên giai đoạn 2006 - 2011 và 2012 – 2016. Thứ trưởng mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp pháp luật trong thời gian tiếp theo và sớm ký kết Dự án Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ người chưa thành niên có liên quan đến pháp luật giai đoạn 2018 - 2021.

Nhất trí cao với đề nghị của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, bà Lê Hồng Loan cũng khẳng định, giai đoạn hợp tác vừa qua của Dự án đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp và mong rằng hai bên sẽ sớm thống nhất để ký kết Dự án mới. Tại buổi làm việc, bà Lê Hồng Loan đặc biệt quan tâm đến công tác hòa giải ở cơ sở đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật mà pháp luật hình sự và hành chính cho phép áp dụng các biện pháp xử lý khác thay vì phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử phạt vi phạm hành chính, nhằm giúp người chưa thành niên nhận thức được sai lầm của mình để sửa chữa và bảo đảm cho tương lai của các em. Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) cho phép miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo quy định tại Khoản 2 Điều 91 Bộ luật hình sự, bà Lê Hồng Loan đề nghị được hợp tác với Bộ Tư pháp để xây dựng thí điểm mô hình đào tạo hòa giải viên cơ sở có tính chuyên nghiệp cao, như một mắt xích trong hệ thống tư pháp để giải quyết những vi phạm pháp luật của trẻ em một cách hiệu quả nhất, bảo đảm quyền của trẻ em; đồng thời hỗ trợ để nghiên cứu, hoàn thiện thể chế về công tác hòa giải ở cơ sở. Ngoài ra, UNICEF cũng dự kiến hỗ trợ cho Bộ Tư pháp tổ chức các hoạt động phổ biến pháp luật cho trẻ em và phổ biến quy định pháp luật về quyền của người chưa thành niên nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng và trẻ em.
Đồng tình với những đề xuất của bà Lê Hồng Loan, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng thông tin thêm, trong quá trình tham mưu giúp Chính phủ, Quốc hội xây dựng chính sách, pháp luật, Bộ Tư pháp luôn dành sự quan tâm đến nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội (trong đó có trẻ em). Để nâng cao chất lượng hoạt động, nghiệp vụ, kỹ năng cho hòa giải viên cơ sở, vừa qua Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Nâng cao năng lực cho hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2018 – 2021”. Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức triển khai tốt “Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015”, báo cáo tổng kết đề án cho thấy tỷ lệ thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật đã giảm dần từng năm, hiện nay, đề án này được Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai đến năm 2020.
Nguyễn Thị Quế