Trao Quyết định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho đồng chí Đặng Hoàng Oanh

26/02/2024
Trao Quyết định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho đồng chí Đặng Hoàng Oanh
Chiều 26/02, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ.
Theo đó, trao Quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đối với đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định chỉ định Uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư pháp đối với đồng chí Trần Tiến Dũng, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định chuẩn y bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tư pháp đối với đồng chí Hồ Quang Huy, Uỷ viên BCH Đảng bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Thành Long, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể.


Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
 
Chúc mừng các đồng chí vừa được trao Quyết định, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể khẳng định, Đảng bộ Bộ Tư pháp là một Đảng bộ mạnh, có nhiều hoạt động nổi bật, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó hy vọng các đồng chí vừa nhận trách nhiệm mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Bộ Tư pháp, bám sát vào sự chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, đặc biệt là sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH TW Đảng để làm tốt công tác xây dựng đảng ở Bộ, ngành Tư pháp. 
Riêng với đồng chí Đặng Hoàng Oanh, theo thông lệ, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ giao cho đồng chí chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng đảng của Đảng uỷ Bộ Tư pháp, chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư cũng như Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan TW về chất lượng hoạt động của Đảng bộ Bộ Tư pháp cũng như công tác xây dựng đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Nguyễn Văn Thể hy vọng đồng chí Đặng Hoàng Oanh tiếp tục phát huy ưu điểm, thế mạnh trước đây để hoàn thành tốt trách nhiệm được giao phó. 
Qua đó, đồng chí Nguyễn Văn Thể mong muốn Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng với Đảng uỷ, giữa Lãnh đạo Bộ với Đảng uỷ, đặc biệt là để Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng uỷ Bộ hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ đã được Ban Bí thư cũng như cấp uỷ giao, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. 


Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị. 
 
Cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm và giao trọng trách tham gia BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Đặng Hoàng Oanh khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương để đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao. Đồng thời cho biết đây là một vinh dự to lớn, song trách nhiệm cũng rất nặng nề, để hoàn thành nhiệm vụ được giao không chỉ cần sự cố gắng, nỗ lực của bản thân mà rất cần sự đoàn kết nhất trí, đồng lòng khắc phục khó khăn, giúp đỡ của toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên.
Để thực hiện thắng lợi và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đồng chí Đặng Hoàng Oanh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Ban can sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là trong phối hợp, cộng tác để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nội dung trong Quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng với Đảng uỷ Bộ. 
Một số hình ảnh khác tại Hội nghị: