Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy tháng 02/2024

26/02/2024
Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy tháng 02/2024
Chiều ngày 26/02, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy tháng 02/2024. Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã trao đổi, thảo luận và thống nhất một số nội dung về thực hiện quy trình về công tác cán bộ theo Kế hoạch bổ sung 01 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ báo cáo đề xuất của Văn phòng Đảng – Đoàn thể và Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thảo luận và biểu quyết nhất trí kiện toàn 01 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 từ nguồn nhân sự được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 và cho chủ trương về nhân sự cụ thể; giao Văn phòng Đảng – Đoàn thể phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ tiếp tục tham mưu thực hiện các bước tiếp theo theo quy trình kiện toàn nhân sự của Đảng. 
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể cho biết kết quả công tác tháng 02 Đảng uỷ Bộ Tư pháp đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2024 của Đảng uỷ Bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác đảng và đạt nhiều kết quả. 


Đồng chí Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể phát biểu tại Hội nghị.
 
Cụ thể, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2024 của Đảng ủy Bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác đảng và đạt nhiều kết quả, nổi bật là: 
Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tư pháp đã chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tháng 02/2024 (Nghị quyết số 66-NQ/ĐU ngày 26/01/2024); chuẩn bị nội dung để tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tháng 3/2024  và tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ lần thứ XVI (Quý I/2024)...
Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ công tác tháng 02/2024 của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.
Về công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ tổ chức nghiên cứu, học tập và tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII; tiếp tục quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Quy định số 114-QĐ/TW, Quy định số 131-QĐ/TW, Quy định số 132-QĐ/TW. Tổ chức việc học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết mới của Bộ Chính trị, của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên đều được nghiên cứu, học tập các văn bản, nghị quyết mới ban hành. Đảng ủy Bộ phối hợp tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về Cuốn sách của Tổng Bí thư: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với điểm cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phổ biến, quán triệt sách của Tổng Bí thư: cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” và cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”...
Và một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội
Ngoài ra đồng chí cũng đã nêu ra các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 03 năm 2024 như: Phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ công tác tháng 03/2024; tiếp tục quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết mới của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ sau khi kiện toàn 01 Phó Bí thư Đảng ủy Bộ và 01 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; Triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ và chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc ban hành Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền và dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia Bộ triển khai thực hiện các Chương trình, kế hoạch công tác năm 2024. Trọng tâm là triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024...
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận cho ý kiến về một số nội dung như công tác cán bộ theo yêu cầu của Ban cán sự đảng. Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ cũng đã xét kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức cho các Đảng viên dự bị.


Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kết luận Hội nghị.
 
Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Đảng ủy Bộ Tư pháp đã đạt được trong công tác tháng 02/2024; đồng thời cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 03/2024 cũng như các nội dung tại Hội nghị. Đồng thời, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị Văn phòng Đảng - Đoàn thể tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của thành viên để hoàn thiện Kế hoạch bổ sung 01 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025. 
Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:


Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp tại Hội nghị.Nam Hải - TTTT